Ambasador Michael Froman z wizytą w Polsce

(L-P) Ambasador Paul Jones, ambasador Michael Froman, przedstawiciel USA ds. handlu, prezydent RP Andrzej Duda

Ambasador Michael Froman, przedstawiciel USA ds. handlu i członek gabinetu prezydenta Obamy, złożył wizytę w Polsce w dn. 24-26 stycznia w celu przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami polskich władz na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) – proponowanej umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Podczas wizyty w Polsce ambasador Froman spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, wicepremierem i ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim oraz przedstawicielami polskiego i amerykańskiego biznesu a także środowisk akademickich.

Ambasador Froman został zaprzysiężony jako 11. przedstawiciel ds. handlu Stanów Zjednoczonych (USTR) 21 czerwca 2013 r. Pełni funkcję głównego doradcy, negocjatora i rzecznika w administracji prezydenta Obamy w zakresie spraw dotyczących handlu międzynarodowego i inwestycji. Jako szef biura przedstawiciela ds.handu USA ambasador Froman zajmuje się m.in. działaniami na rzecz otwierania światowych rynków na amerykańskie towary i usługi. Kluczowe inicjatywy realizowane pod jego kierownictwem to Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) na obszarze Azji i Pacyfiku; Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji z Unią Europejską. Ambasador Froman zajmuje się również negocjowaniem umów dotyczących usług, technologii informatycznych i ułatwień w handlu w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Przed objęciem obecnej funkcji ambasador Froman pracował w Białym Domu jako asystent prezydenta i zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie spraw gospodarczych, odpowiadając m.in. za koordynację polityki w zakresie handlu i finansów międzynarodowych, bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych, rozwoju i demokratyzacji.