Ambasador Jones gości amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta

21 września 2017 roku Ambasador Paul W. Jones gościł u siebie w rezydencji amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta, którzy przyjechali do Polski, aby spędzić w Polsce najbliższy rok akademicki 2017-2018. W przyjęciu uczestniczyli także przedstawiciele uczelni, którzy będą pełnić funkcje mentorów i opiekunów stypendystów.

Na odbycie stypendium Fulbrighta w Polsce zdecydowało się 43 amerykańskich studentów i wykładowców. Spędzą oni rok akademicki na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Zabrzu, Rzeszowie, Koszalinie, Czestochowie, Kaliszu i Łomży.

Będą prowadzić badania i programy naukowe z zakresu nauk inżynieryjnych, medycznych, astronomii, sztuki, literatury i wielu innych dziedzin. Zachęcamy do kontaktu z nimi. Ich sylwetki można obejrzeć na stronach Komisji Fulbrighta.

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 370 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program istnieje od  1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Stypendium Fulbrighta  jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej.

Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 54 laureatów nagrody Nobla i 82 laureatów nagrody Pulitzera, a 33 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

Oferta stypendialna Programu Fulbrighta jest skierowana do pracowników naukowych i studentów, którzy chcą wyjechać na studia magisterskie lub doktoranckie do USA.  Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj:  http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/