Uroczystość wręczenia dyplomów polskim absolwentom Programu Fulbrighta


Frank J. Finver, radca ds. prasy i kultury wraz z absolwentką Programu Fulbrighta

Przemawiając na uroczystości wręczania dyplomów stypendystom polskiej edycji Programu Fulbrighta na rok 2016-2017, zastępca szefa misji John Law pogratulował uczestnikom programu wymiany i podkreślił znaczenie Programu Fulbrighta dla rozwoju nauki w obu krajach.

„Program Fulbrighta jest ważnym elementem dwustronnych relacji Stanów Zjednoczonych z innymi krajami – podkreślił John C. Law, zastępca szefa misji w Ambasadzie USA w Warszawie.  – Od powstania programu wzięło w nim udział około 370 tys. osób.  Polska edycja Programu Fulbrighta jest wspierana przez Ambasadę USA w Warszawie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Program Fulbrighta jest jedną z najbardziej prestiżowych inicjatyw tego typu na świecie.  Przed Państwem życiowe doświadczenie.  Będziecie najlepszymi ambasadorami tego programu”.

Uroczystość w dn. 14 września w Klubie Bankowca, którą poprowadziła Justyna Janiszewska, dyrektor wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, była połączona z przyjęciem dla absolwentów w ramach „pożegnania lata przy grillu”.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. zastępca szefa misji John C. Law, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym podsekretarz stanu Łukasz Szumowski, oraz członkowie Rady Komisji i absolwenci Programu Fulbrighta z Polski i USA.

Otwierając uroczystość, Justyna Janiszewska podkreśliła światowe znaczenie i prestiż Programu oraz jego wpływ na rozwój kariery naukowej uczestników.  Ponadto podziękowała absolwentom za ogromne zaangażowanie w promocję i rozwój Programu w Polsce i w USA.  Podkreśliła m.in., że „stypendium Fulbrighta nie kończy się wraz z otrzymaniem dyplomu, lecz stanowi zobowiązanie na całe życie.  Przed Państwem szereg dalszych możliwości rozwoju kariery naukowej, współpracy z Komisją i międzynarodowym środowiskiem absolwenckim.  Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę i rozwijanie inicjatyw absolwenckich.”