Ambasador Jones gości amerykańskich i polskich stypendystów Programu Fulbrighta

Polscy Stypandyści

22 września 2016 roku Ambasador Paul W. Jones gościł u siebie w rezydencji amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta, którzy przyjechali do Polski, aby spędzić tu najbliższy rok akademicki oraz polskich absolwentów programu, którzy właśnie wrócili ze stypendium w USA.

Na odbycie stypendium Fulbrighta w Polsce zdecydowało się ponad 40 amerykańskich studentów i wykładowców. Spędzą oni rok akademicki na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Koszalinie, Częstochowie i Gliwicach. Będą prowadzić badania i programy naukowe z zakresu informatyki, ekonomii, nauk politycznych, sztuki, literatury i wielu innych dziedzin. Zachęcamy do kontaktu z nimi. Ich sylwetki wkrótce pojawią się na stronach Komisji Fulbrighta.

Polscy absolwenci Programu Fulbrighta studiowali bądź prowadzili badania naukowe w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2015-2016 na takich uczelniach, jak Georgetown University, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Columbia University, George Washington University, University of California-Berkeley, New York University i innych.

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 370 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program istnieje od  1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Dlaczego warto ubiegać się o stypendium Fulbrighta? Stypendyści Fulbrighta dostają stypendium na okres od 4 do 9 miesięcy, dzięki któremu mogą studiować lub prowadzić badania naukowe na uczelniach amerykańskich – najlepszych na świecie, znanych z najwyższej jakości kadry naukowej, zaplecza i zasobów.

Stypendium Fulbrighta  jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej.

Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 54 laureatów nagrody Nobla i 82 laureatów nagrody Pulitzera, a 33 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

Oferta stypendialna Programu Fulbrighta w Polsce jest skierowana do pracowników naukowych i studentów, którzy chcą wyjechać na studia magisterskie lub doktoranckie do USA.

Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj: http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/dla-polakow/