Ambasador Mosbacher podjęła śniadaniem Radę Fundacji Kościuszkowskiej

Ambasador Georgette Mosbacher z członkami Rady Fundacji Kościuszkowskiej.

17 października ambasador Georgette Mosbacher gościła w swej rezydencji na uroczystym śniadaniu członków Rady Powierniczej Fundacji Kościuszkowskiej odwiedzających Warszawę w ramach dorocznego spotkania rady. Dla ambasador Mosbacher była to pierwsza okazja do spotkania się z tak liczną reprezentacją zarządu jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Witając gości, ambasador USA podkreśliła znaczenie programów Fundacji Kościuszkowskiej promujących więzi międzyludzkie między Polską a USA. Nazywając Polskę „Doliną Krzemową Europy”, ambasador wyraziła nadzieję, że wymiana naukowa pomiędzy naszymi krajami pomoże Polsce w lepszej komercjalizacji przełomowych pomysłów naukowych i innowacji. Poprosiła przedstawicieli rady o przedstawienie pomysłów na utworzenie funduszu venture capital w Polsce, który pomógłby w tym procesie. Jak podkreśliła, wzmocnienie sektorów świeżym kapitałem przyczyniłoby się znacznie do dalszego wzrostu gospodarczego Polski. Uczestnicy spotkania uznali, że wysoki naukowy potencjał Polski umożliwia dalsze przemysłowe wdrażanie osiągnięć naukowych, zobowiązali się też do współpracy z ambasadą nad pomysłami promowania tego szlachetnego celu. Goście podziękowali ambasador Mosbacher za jej wkład w udaną nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, udział w którym znacznie poprawi relacje międzyludzkie.

Nowojorska Fundacja Kościuszkowska, założona w 1925 roku w przededniu 150. rocznicy przystąpienia Tadeusza Kościuszki do rewolucji amerykańskiej, propaguje wymianę edukacyjną i kulturalną między oboma krajami oraz przybliża Amerykanom wiedzę o polskiej kulturze i historii. Roczna pula stypendiów dla polskich studentów i młodych naukowców wynosi 500 tys. dolarów, co pozwala uczestnikom na kontynuowanie badań z udziałem partnerów akademickich w Stanach Zjednoczonych przez okres od 3 do 9 miesięcy. Podobna kwota dofinansowania trafia do innych programów kulturalnych i edukacyjnych wspierających pogłębianie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia między narodami polskim i amerykańskim.  Aby lepiej realizować swoją misję, Fundacja nowojorska w 2010 roku ustanowiła mającą takie same cele Fundację Kościuszkowską Polska (The Kosciuszko Foundation Poland).