Zastępca attaché prasowego na spotkaniu w Gdyni wyjaśnia zasady działania Kolegium Elektorskiego

Na zaproszenie III LO w Gdyni zastępca attaché prasowego Ambasady USA w Warszawie Stephen Dreikorn wystąpił z prelekcją nt. Kolegium Elektorskiego.  Omówił historię Kolegium i przedstawił wybrane ciekawostki dotyczące tej instytucji na przestrzeni ostatnich 200 lat. Po prelekcji odpowiadał na różnorodne pytania, dotyczące między innymi amerykańskiej polityki, życia dyplomaty i studiowania w Stanach Zjednoczonych.

Inicjatorem spotkania był uczeń szkoły Mateusz Łaszczych, który poznał Stephena Dreikorna w ubiegłym roku na spotkaniu w Olsztynie poświęconym amerykańskim wyborom prezydenckim. „Email od Mateusza z zaproszeniem do wygłoszenia prelekcji w jego szkole w Gdyni mile mnie zaskoczył. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie okazali się doskonale przygotowani i zadawali mnóstwo dociekliwych pytań na temat Kolegium Elektorskiego – zauważył Stephen Dreikorn. – Zważywszy na bliskie relacje łączące Stany Zjednoczone i Polskę dobrze jest orientować się w funkcjonowaniu systemów politycznych w każdym z tych krajów. Dlatego cieszę się, że uczniowie liceum poznali zasady pracy tej jedynej w swoim rodzaju instytucji, jaką jest Kolegium Elektorskie”.  Po prelekcji zastępca dyrektora szkoły oprowadził gościa po terenie placówki.

Prowadzony przez ambasadę USA program „Meet America” pomaga w organizowaniu spotkań i prelekcji amerykańskich dyplomatów na terenie uczelni wyższych, szkół i innych instytucji. Pełne informacje na temat programu „Meet America” można uzyskać tutaj.