Władze Warszawy nazwały część bulwarów nadwiślańskich imieniem gen. Pattona

Attaché obrony z Ambasady USA w Warszawie płk John Downey wziął udział w uroczystości otwarcia nowego odcinka bulwarów nadwiślańskich, który nazwano imieniem generała Pattona. W uroczystości w dn. 16 sierpnia uczestniczyła również wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska oraz zaproszeni goście. Obecni byli także żołnierze 2 szwadronu 2 Pułku Kawalerii, jednostki dowodzonej przez gen. Pattona pod koniec drugiej wojny światowej.

Przemawiając na uroczystości, płk Downey podkreślił słynną wypowiedź gen. Pattona na temat profesjonalizmu polskich żołnierzy, którzy zdaniem generała górowali w tym czasie nad oddziałami amerykańskimi i brytyjskimi. Wraz z przedstawicielami władz Warszawy płk Downey odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą dokonaniom gen. Pattona w Europie. Odcinek bulwarów nadwiślańskich nazwany imieniem gen. Pattona i poświęcona mu tablica znajduja się przy Centrum Nauki Kopernik. W uroczystości wzięli również udział żołnierze z Polski, Wielkiej Brytanii i Rumunii.