Globalny Komunikat Dotyczący Zdrowia Poziom 3 – Ponowne Rozważenie Podróży

Globalny Komunikat Dotyczący Zdrowia Poziom 3 – Ponowne Rozważenie Podróży

Departament Stanu radzi obywatelom Stanów Zjednoczonych, aby ponownie rozważyli podróż za granicę z powodu globalnego zasięgu COVID-19. Z powodu wybuchów epidemii COVID-19 w wielu regionach świata podejmowane są działania, które mogą ograniczyć mobilność podróżnych, w tym kwarantanny i ograniczenia związane z przekraczaniem granic. Nawet kraje, jurysdykcje oraz regiony, gdzie nie odnotowano żadnych przypadków choroby, mogą ograniczyć podróżowanie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Najnowsze informacje dotyczące COVID-19 znajdują się na stronie Centrów Kontroli Chorób i Prewencji.

Zachęcamy do sprawdzenia na stronie travel.state.gov poszczególnych Komunikatów Dotyczących Podróżowania, gdzie znajdują się informacje na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa. Zapraszamy także do odwiedzenia stron Ambasad i Konsulatów Stanów Zjednoczonych, aby zapoznać się z ograniczeniami dotyczącym wjazdu do danego kraju, procedur kwarantanny oraz pilnych informacji dotyczących zdrowia podawanych przez lokalne władze.

Zalecamy, aby podróżni zarejestrowali się w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP), aby otrzymywać Ostrzeżenia i umożliwić pracownikowi konsularnemu kontakt w nagłym przypadku. Departament Stanu poprzez Ostrzeżenia przekazuje informacje na temat zagrożeń terrorystycznych, zagrożeń dla bezpieczeństwa, planowanych demonstracji, katastrof naturalnych, itp. W nagłym przypadku należy skontaktować się z najbliższą Ambasadą lub Konsulatem Stanów Zjednoczonych lub zadzwonić na następujące numery +1(888) 407-4747 (numer bezpłatny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) lub +1 (202) 501-4444.

Jeśli zdecydują się Państwo wyjechać za granicę, należy:

  • Zapoznać się oraz postępować zgodnie z zaleceniami Centrów Kontroli Chorób dotyczącymi prewencji koronawirusa.
  • Skontaktować się z liniami lotniczymi lub cruisingowymi w sprawie aktualnych informacji dotyczących zaplanowanej podróży lub ograniczeń w podróży.
  • Zapoznać się z Komunikatami Dotyczącymi Podróży na stronie travel.state.gov zawierającymi informacje na temat najpilniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
  • Odwiedzić strony internetowe Ambasad dotyczące COVID-19 zawierające informacje o warunkach panujących w danym kraju lub jurysdykcji.
  • Odwiedzić stronę internetową Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego zawierającą najnowsze informacje na temat ograniczeń w podróżowaniu do Stanów Zjednoczonych.