Globalny komunikat dotyczący zdrowia  Poziom 4 – Nie podróżuj – 19 marca 2020

Departament Stanu radzi obywatelom USA, aby unikali wszystkich międzynarodowych podróży w związku z globalnym zasięgiem COVID-19. W krajach, gdzie komercyjny wyjazd jest możliwy, obywatele USA mieszkający w Stanach Zjednoczonych powinni jak najszybciej wrócić do Stanów Zjednoczonych, chyba że są przygotowani, aby pozostać za granicą przez nieokreślony okres czasu. Obywatele USA, którzy mieszkają za granicą powinni unikać wszystkich międzynarodowych podróży. Epidemia COVID-19 dotknęła wiele krajów, które wprowadzają ograniczenia w podróży i obowiązkowe kwarantanny, zamykają granice i zakazują wjazdu obywatelom innych państw bez wczesnego uprzedzenia. Linie lotnicze anulowały wiele lotów międzynarodowych, a wiele linii cruisingowych zawiesiło działalność lub anulowało rejsy. Jeśli postanowią Państwo jednak udać się w międzynarodową podróż, Państwa plany podróży mogą być przerwane i mogą Państwo być zmuszeni do pozostania poza granicami Stanów Zjednoczonych przez nieokreślony okres czasu.

14 marca Departament Stanu autoryzował wyjazd personelu amerykańskiego i członków rodziny personelu ze wszystkich placówek dyplomatycznych na świecie, którzy stwierdzili, że są w grupie zwiększonego ryzyka powikłań, które mogą wyniknąć z ewentualnego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osób, które poprosiły o zezwolenie na wyjazd z uzasadnionych powodów indywidualnych. Wyjazdy te mogą zmniejszyć możliwości ambasad i konsulatów amerykańskich do świadczenia usług obywatelom USA.

Najnowsze informacje na temat COVID-19 znajdują się na stronie Centrów Kontroli i Prewencji Chorób.

Zachęcamy do sprawdzenia na stronie travel.state.gov poszczególnych Komunikatów Dotyczących Podróżowania, gdzie znajdują się informacje na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa. Zapraszamy także do odwiedzenia stron Ambasad i Konsulatów Stanów Zjednoczonych, aby zapoznać się z ograniczeniami dotyczącym wjazdu do danego kraju, procedur kwarantanny oraz pilnych informacji dotyczących zdrowia podawanych przez lokalne władze.

Zalecamy, aby podróżni zarejestrowali się w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP), aby otrzymywać Ostrzeżenia i umożliwić pracownikowi konsularnemu kontakt w nagłym przypadku. Departament Stanu poprzez Ostrzeżenia przekazuje informacje na temat zagrożeń terrorystycznych, zagrożeń dla bezpieczeństwa, planowanych demonstracji, katastrof naturalnych, itp. W nagłym przypadku należy skontaktować się z najbliższą Ambasadą lub Konsulatem Stanów Zjednoczonych lub zadzwonić na następujące numery +1(888) 407-4747 (numer bezpłatny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) lub +1 (202) 501-4444 w innych krajach i jurysdykcjach.

Jeśli zdecydują się Państwo wyjechać za granicę, należy:

  • Rozważyć natychmiastowy powrót do kraju zamieszkania wykorzystując dowolny dostępny środek transportu.
  • Przygotować sobie plan podróży, który nie uwzględnia pomocy rządu Stanów Zjednoczonych.
  • Zapoznać się oraz postępować zgodnie z zaleceniami Centrów Kontroli Chorób dotyczącymi prewencji koronawirusa.
  • Skontaktować się z liniami lotniczymi lub cruisingowymi w sprawie aktualnych informacji dotyczących zaplanowanej podróży lub ograniczeń w podróży.
  • Zapoznać się z Komunikatami Dotyczącymi Podróży na stronie state.govzawierającymi informacje na temat najpilniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
  • Odwiedzić strony internetowe Ambasad dotyczące COVID-19 zawierające informacje o warunkach panujących w danym kraju lub jurysdykcji.
  • Odwiedzić stronę internetową Departamentu Bezpieczeństwa Krajowegozawierającą najnowsze informacje na temat ograniczeń w podróżowaniu do Stanów Zjednoczonych.
  • Odwiedzić stronę Keeping workplaces, homes, schools, or commercial establishments safe.