Uroczystość przekazania dowodzenia w ramach NATO-wskiej batalionowej grupy bojowej

Tekst: sierżant Jennifer Bunn

W dn. 20 października br. na terenie poligonu w Bemowie Piskim koło Orzysza miała miejsce uroczystość przekazania dowodzenia przez 2. Batalion 2. Pułku Kawalerii. Odpowiedzialność za batalionową grupę bojową w Polsce przejął 3. Batalion 2. Pułku Kawalerii.

2. Batalion 2. Pułku Kawalerii został rozmieszczony w Polsce – wraz z żołnierzami z Rumunii i Wielkiej Brytanii – w marcu br. w ramach pierwszej zmiany kierowanej przez USA batalionowej grupy bojowej, realizującej NATO-wski program wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP), który ma za zadanie ochronę państw NATO na wschodzie i umocnienie ich poczucia bezpieczeństwa.

„Pierwsza rotacja trwała 29 tygodni, ale przez ten czas wiele osiągnięto – podkreślił ppłk Christopher L’Heureux, dowódca kończącego misję 2. Batalionu 2. Pułku Piechoty. – Dziękuję polskim Siłom Zbrojnym za udzielaną nam pomoc. We wspólnym działaniu wykazaliśmy zdolności grupy bojowej i gotowość do podejmowania każdego zadania i zwalczania każdego przeciwnika”.

W czasie pierwszej zmiany rotacyjnej rumuńscy, brytyjscy i amerykańscy żołnierze przeprowadzili 15 krajowych oraz wielonarodowych ćwiczeń, takich jak Saber Strike 17 i Dragon 17. Ćwiczenia potwierdziły zdolność do przemieszczania się i szybkiego przegrupowywania oraz prowadzenia operacji bojowych. W całym regionie zorganizowano ponad 70 spotkań integracyjnych i pokazów dla lokalnych społeczności; podejmowano też 18 delegacji wysokiego szczebla z różnych krajów, co przyczyniło się do umacniania relacji cywilno-wojskowych.

„W toku bezpośrednich działań wyłonili się liderzy, którzy zdobyli wysokie umiejętności interoperacyjne – powiedział ppłk  L’Heureux. – Żołnierzy batalionowej grupy bojowej łączyła wspólnota celu, jakim jest zapobieganie zagrożeniom a w razie potrzeby podjęcie walki w obronie NATO w Polsce”.

Obecny na uroczystości wiceminister obrony Tomasz Szatkowski skierował słowa podziękowania pod adresem ppłk. L’Heureux i jego poprzednika ppłk. Stevena Gventera oraz żołnierzy batalionowej grupy bojowej za ich służbę w Polsce. Jednocześnie powitał obejmujących misję żołnierzy 3. Batalionu 2. Pułku Kawalerii pod dowództwem ppłk. Scotta Cheneya.

„Wasza obecność i wkład na rzecz operacji eFP dowodzą, że solidarność między sojusznikami nie jest pustym słowem, lecz jest bezpośrednio powiązana z artykułem 5 traktatu – zaznaczył wiceminister Szatkowski. – Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za pełnienie roli państwa ramowego. Dziękujemy też żołnierzom z Wielkiej Brytanii i Rumunii oraz gorąco witamy żołnierzy z pierwszej zmiany chorwackiej, którzy wchodzą w skład drugiej rotacji grupy bojowej”.

Podczas sześciomiesięcznego pobytu 3. Batalion 2. Pułku Kawalerii będzie odbywał ćwiczenia w ramach NATO-wskiej grupy bojowej oraz uczestniczył w prowadzonych przez Wojska Lądowe USA w Europie wielonarodowych ćwiczeniach taktycznych w regionie.