Zastępca attaché ds. kultury Elizabeth Blumenthal przemawia podczas uroczystości otwarcia hackathonu.

Zastępca attaché ds. kultury Elizabeth Blumenthal przemawia podczas uroczystości otwarcia hackathonu.

Zastępca attaché ds. kultury Elizabeth Blumenthal przemawia podczas uroczystości otwarcia hackathonu.