Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich zapraszają nauczycieli do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu poświęconym edukacji nt. Zagłady

 

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

Więcej informacji o programie (broszura do pobrania w formacie PDF) >>

TERMIN

Terminy na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.

Szkolenie poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w czerwcu 2017 r.

DLA KOGO?

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele szkół licealnych i gimnazjalnych oraz edukatorzy muzeów i miejsc pamięci, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Holokaustem.

Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu „Ambasadorzy Muzeum POLIN”.

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim (do pobrania poniżej) oraz dołączenia życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

Prosimy o przesłanie kwestionariuszy wyłącznie e-mailem na adres: edukacja@polin.pl Czekamy na zgłoszenia do 22 stycznia 2017 r.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie (w okresie 6-10 lutego 2017 r.).

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Broszura informacyjna Summer Teacher-Training Programs in the United States to Foster Holocaust Education

POBIERZ PLIK 1.56 MB / PDF

  • Kwestionariusz
    J. POLSKI

POBIERZ PLIK 175.21 KB / DOCX

  • Kwestionariusz
    J. ANGIELSKI

POBIERZ PLIK 169.5 KB / DOCX