Program Horyzont 2020

 

W poprzednim tygodniu odbyło się w Waszyngtonie spotkanie na temat współpracy miedzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską w obszarze badań naukowych i innowacji w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Nowe porozumienie wykonawcze mówiące o wzmocnieniu współpracy transatlantyckiej w zakresie nauki, technologii i innowacji zostało podpisane 17 października 2016 roku. Pozwala ono by amerykańscy naukowcy, z własnym wkładem finansowym, współpracowali nad projektami badawczymi w ramach Horyzontu 2020 bez konieczności podpisywania umowy o dofinansowanie z tego programu. Podejście takie daje możliwość stworzenia nowych możliwości badawczych w ramach współpracy transatlantyckiej wspieranych przez unijny program badawczy Horyzont 2020 oraz amerykańskie fundusze federalne, stanowe i prywatne.