Konferencja nt. traktatu INF (Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu)

Fragmenty wystąpienia Jona M. Huntsmana,
ambasadora USA w Rosji

6 grudnia 2018

AMBASSADOR HUNTSMAN: (…) Dokonaliśmy omówienia naszych obaw związanych z faktem łamania przez Rosję od wielu lat traktatu INF. Tak naprawdę miało to miejsce za administracji kierowanej przez demokratów, jak i przez republikanów. W ciągu pięciu lat odbyliśmy jakie 30 spotkań na wysokim szczeblu. Odbyło się też pięć spotkań w grupach eksperckich, w tym dwa z udziałem naszej komisji weryfikacyjnej, do których doszło na prośbę USA w 2016 oraz 2017 roku.

Stan ten trwa więc od wielu lat. Jako członkowie NATO czyniliśmy wiele starań, by traktat zachować. Nikt jednak nie wierzy, bo nie ma też ku temu żadnych podstaw, że Rosja rozwiąże ten problem, który zresztą sama stworzyła, i powróci do przestrzegania traktatu nawet po zapowiedzi prezydenta [Trumpa] z 20 października br.

Przystępujemy więc do realizacji decyzji prezydenta z 20 października, albowiem łamanie taktatu przez Rosję stanowi oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, Europy i świata. Stany Zjednoczone stwierdzają, że stałe naruszanie przez Rosję traktatu INF stanowi jego faktyczne złamanie. Stany Zjednoczone zawieszają swoje zobowiązania traktatowe na okres 60 dni począwszy od 4 grudnia, kiedy to sekretarz stanu Pompeo jasno wyraził stanowisko USA, chyba że Rosja powróci do pełnego i weryfikowalnego przestrzegania postanowień traktatu.

Jeśli Rosja nie powróci do pełnego i weryfikowalnego przestrzeganiu traktatu, tym samym doprowadzi do jego unicestwienia. Powiedzmy to sobie jednak jasno: Rosja do tej pory nie wykazywała żadnej chęci powrotu do jego pełnego przestrzegania.

Wszystko to jednak nie oznacza, że odchodzimy od kontroli zbrojeń. Naszym celem jest znacznie szersze zachowanie żywotności i nienaruszalności umów o kontroli zbrojeń. Jesteśmy zdecydowani, by je przestrzegać, musimy mieć jednak do czynienia z wiarygodnym partnerem, a Rosja nie jest nim w kwestii traktatu INF, jak też innych traktatów, których łamania się dopuszcza. (Pełny tekst w j. angielskim)