Informacje na temat COVID-19

 

 

Zaktualizowano 15 października 2021

Ask a COVID-19 Question

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Departament Stanu radzi obywatelom Stanów Zjednoczonych ponownie rozważyć przyjazd do Polski z powodu COVID-19. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Departamentu Stanu.

 

*** Od 26 stycznia 2021 roku wszyscy pasażerowie linii lotniczych w wieku powyżej dwóch lat przybywający do Stanów Zjednoczonych muszą przedstawić negatywny test wirusowy (testy antygenowy i PCR są akceptowane) na COVID-19 zrobiony w ciągu trzech dni kalendarzowych od daty wylotu. Pasażerowie przybywający do Stanów Zjednoczonych mogą także przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą wyzdrowienie z COVID-19 w ciągu 90 dni przed podróżą. Mimo że CDC nie wymaga, aby wyniki testów lub dokumentacja medyczna były w języku angielskim, linie lotnicze muszą być w stanie potwierdzić informacje zawarte w tych dokumentach, zanim pasażer wejdzie na pokład samolotu. Pasażerowie, których wyniki testów lub dokumentacja medyczna są w języku innym niż angielski, powinni przed podróżą skonsultować się z liniami lotniczymi. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Centrów Kontroli Chorób (CDC) oraz na stronie „Często Zadawane Pytania”.

Centra Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) mogą znieść wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu w bardzo ograniczonych przypadkach (na przykład nagła ewakuacja medyczna), kiedy nagła podróż musi nastąpić w wyniku konieczności zachowania czyjegoś zdrowia i bezpieczeństwa, a testowania nie da się zakończyć przed podróżą. Nie ma żadnych wyjątków dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19. Poszczególne osoby – lub linie lotnicze, które chcą zabrać na pokład samolotu potencjalnie kwalifikujące się osoby – które uważają, że spełniają kryteria uchylenia wymogu testowania, powinny skontaktować się z Ambasadą Amerykańską w Warszawie pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub z Konsulatem Generalnym w Krakowie pod adresem KrakowACS@state.gov oraz przesłać wymienione poniżej informacje. Ambasada lub Konsulat złożą wówczas do CDC wniosek o uchylenie wymogu testowania.

Poniższe informacje muszą być podane dla każdego pasażera:

1.Imię i nazwisko, numer paszportu i kraj
2. Numer telefonu komórkowego wraz z numerem kierunkowym pasażera lub dorosłego członka rodziny, jeśli podróżuje rodzina
3. Adres emailowy pasażera lub dorosłego członka rodziny, jeśli podróżuje rodzina
4. Adres docelowy w Stanach Zjednoczonych

  a. Czy adres docelowy w Stanach Zjednoczonych jest adresem zamieszkania?

5. Data wylotu
6. Plan podróży
7. Nazwa instytucji składającej wniosek, jeśli pasażer nie robi tego osobiście
8. Nazwa firmy składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
9. Imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
10. Numer telefonu i adres emailowy osoby składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
11. Cel podróży do Stanów Zjednoczonych (należy krótko wyjaśnić, dlaczego konieczna jest nagła podróż i w jaki sposób wpłynie ona na zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pasażera/pasażerów)
12. Uzasadnienie wniosku o uchylenie wymogu testowania (na przykład brak możliwości wykonania testu w danym miejscu, wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pasażera/pasażerów)
13. Dokumentacja potwierdzająca uzasadnienie wniosku o uchylenie wymogu testowania, jeśli jest dostępna (na przykład dokumentacja medyczna lub nakaz ewakuacji medycznej).

Informacje dotyczące sytuacji w Polsce:

 • 15 października 2021 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 2 933 835 przypadków COVID-19 w Polsce od początku pandemii. W sumie z powodu COVID-19 zmarło 76 067 osób.

Testowanie na COVID-19:

 • Czy testy PCR i/lub testy antygenowe są w Polsce dostępne dla obywateli USA? Tak
 • Jeśli tak, czy wyniki testów są dostępne w ciągu 72 godzin? Tak
 • Polski rząd zapewnia testy na COVID-19, ale tylko osobom, które wykazują symptomy choroby, udały się do lekarza i otrzymały skierowanie na test.
 • Prywatne testy na COVID-19 są wykonywane przez laboratoria i centra medyczne w całej Polsce. Wyniki są dostępne w ciągu 72 godzin, a średni koszt testu PCR to ok. $85. Jeśli chodzi o testowanie w punktach „drive-through”, na tej stronie można wykupić testy i otrzymany kod zabrać ze sobą do wybranego punktu, gdzie pobiera się wymaz. Na tej stronie znajdują się informacje na temat jeszcze jednej możliwości wykonania testu w domu lub punkcie drive-through w Warszawie. Na tej stronie znajdują się informacje na temat możliwości wykonania testu w domu w Krakowie.
 • Szybkie testy są dostępne na kilku lotniskach w Polsce dla pasażerów, którzy podróżują do lub tranzytem przez kraje, które wymagają wyniku testu zrobionego w ciągu czterech godzin przed wylotem. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych testów, kosztów i godzin otwarcia punktów testowania, należy kontaktować się z administracją lotniska lub odwiedzić poniższe strony internetowe:

Informacje na temat szczepionki na COVID-19:

 • Czy polski rząd zatwierdził do użytku szczepionkę na COVID-19? Tak
 • Czy szczepionki są w Polsce dostępne dla obywateli amerykańskich? Tak
 • Jakie szczepionki są dostępne w Polsce? Polski rząd podpisał umowy na zakup szczepionek na COVID-19 z firmami: Pfizer BioNtech, Johnson & Johnson and AstraZeneca.
 • Rząd Stanów Zjednoczonych nie planuje dostarczania szczepionek na COVID-19 obywatelom amerykańskim przebywającym w Polsce. Zachęcamy do śledzenia lokalnego programu szczepień.
 • Polski rząd ogłosił, że szczepionka na COVID-19 będzie zapewniona wszystkim osobom, które są w Polsce legalnymi rezydentami i są w wieku umożliwiającym otrzymanie zatwierdzonej szczepionki. Szczepionka będzie udostępniana etapami. Więcej informacji na ten temat oraz link do zarejestrowania swojego zainteresowania uzyskaniem szczepionki znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Po zgłoszeniu chęci szczepienia przeciw COVID-19 Ministerstwo Zdrowia skontaktuje się z Państwem, gdy szczepionka dla grupy, w której się Państwo znajdują, będzie dostępna oraz przekaże informacje, w jaki sposób należy zarejestrować się na szczepienie.
 • Na stronie FDA, czyli Agencji Federalnej do spraw Jedzenia i Leków, można dowiedzieć się więcej na temat szczepionek zatwierdzonych przez FDA w Stanach Zjednoczonych.

Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu:

 • Czy obywatele amerykańscy mogą przybywać do Polski: Tak
  • Obywatele i stali rezydenci Stanów Zjednoczonych przylatujący do Polski lotem międzynarodowym mogą przybywać do Polski. Obowiązują ich przepisy dotyczące kwarantanny (poniżej znajduje się więcej informacji na ten temat).
  • Obywatele Stanów Zjednoczonych podróżujący drogą lądową i morską muszą spełniać jeden z poniżych warunków, aby wjechać do Polski:
   • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
   • Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
   • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
   • Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy i którzy posiadają:
    • zezwolenie na pracę,
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
    • kontrakt pracowniczy lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce
   • Naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce
   • Cudzoziemcy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych jako zawodnicy, członkowie ekipy trenerskiej, lekarze, fizjoterapeuci, sędziowie lub akredytowani dziennikarze
   • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
   • Osoby posiadające w Polsce status dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
   • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html.
 • Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. W przypadku pytań dotyczących konkretnych tras oraz potwierdzenia dopuszczenia tranzytu przez Warszawę podróżni powinni skontaktować się ze Strażą Graniczną pod adresem e-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 500 4068, +48 22 500 4568 lub +48 22 500 5468.
 • Podróżni przybywający do Polski muszą przed przyjazdem wypełnić Elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home.
 • Czy negatywny test na COVID-19 (test PCR i/lub serologiczny) jest wymagany przy przekraczaniu granicy Polski? Nie
 • Czy na lotniskach i innych przejściach granicznych są wdrożone procedury sprawdzania stanu zdrowotnego? Nie
 • Status pobytu w Polsce: polskie władze ogłosiły stan zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku. Wizy, tymczasowe pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę, które wygasną podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostaną przedłużone na okres 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego, ale Ambasada przekaże nowe informacje, gdy tylko będą one ogłoszone.
 • Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.
 • Informacja dla osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które wjeżdżają do Polski na polskich paszportach: osoby, które przybywają do Polski na polskim paszporcie, wyjeżdżając z Polski muszą przedstawić ważny polski paszport. Jest to wymóg polskich władz i Ambasada Amerykańska nie może uchylić tego wymogu w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które chcą opuścić Polskę na amerykańskim, a nie na polskim paszporcie.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

 • Czy jest wprowadzona godzina policyjna? Nie
 • Czy są wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu między miastami lub regionami? Nie
 • W najbliższych tygodniach niektóre ograniczenia zostały zniesione. Do zmian należą:
  • Od 1 maja mogą odbywać się zajęcia sportowe z udziałem do 50 uczestników. Obiekty sportowe mogą być otwarte dla 50% obłożenia.
  • Od 4 maja galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, muzea i galerie sztuki mogą być otwarte dla ograniczonej liczby klientów/zwiedzających. Klasy 1-3 szkół podstawowych mogą wrócić do nauczania stacjonarnego.
  • Od 8 maja hotele mogą być otwarte i przyjmować do 50% liczby gości.
 • Od 15 maja maski nie są wymagane na zewnątrz (należy je zakładać w transporcie publicznym).
 • Od 28 maja pływalnie i siłownie mogą być otwarte dla 50% klientów.
 • Od 29 maja wewnątrz restauracji, w teatrach i kinach może przebywać do 50% klientów. Szkoły wyższe mogą wrócić do nauczania stacjonarnego.
  • Nadal obowiązujące ograniczenia:
   • Usta i nos muszą być zasłonięte maseczką materiałową lub medyczną. Przyłbice, półprzyłbice, szaliki i inne rodzaje masek nie mogą być zakładane zamiast maseczek materiałowych lub medycznych. Maseczki należy nosić wewnątrz i na zewnątrz we wszystkich miejscach publicznych z wyjątkiem parków, lasów i plaż.
   • Tylko pięć osób może stać w kolejce do jednej kasy w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych. W sklepach o większej powierzchni może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.
   • W kościołach tylko jedna osoba może przebywać na 15 metrach kwadratowych.
   • Seniorzy, szczególnie osoby powyżej 70 roku życia, powinny ograniczyć przemieszczanie się w przestrzeni publicznej z wyjątkiem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału w obrzędach religijnych. Utworzono infolinię dla seniorów: +48 22 505 1111.
 • Więcej informacji oraz pełna lista obostrzeń znajduje się na stronie polskiego rządu poświęconej COVID-19.
 • Władze ogłosiły, że policja będzie surowo monitorować przestrzeganie ograniczeń związanych z ochroną zdrowia i przemieszczaniem się. Za nieprzestrzeganie restrykcji można otrzymać mandat w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Informacje dotyczące kwarantanny:

 • Czy obywateli amerykańskich obowiązuje w Polsce kwarantanna? Tak
 • Wszyscy podróżni, którzy mogą przybyć do Polski, muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania w Polsce z wyjątkiem kategorii wymienionych poniżej:
  • Dla podróżnych ze Strefy Schengen: podróżnych, którzy mają negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w Strefie Schengen w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Polski
  • Dla podróżnych spoza Strefy Schengen: okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. (Wyniki testów wykonanych w krajach poza Strefą Schengen nie kwalifikują do zwolnienia z kwarantanny.)
  • Podróżnych, którzy są w pełni zaszczepieni szczepionką przeciwko COVID-19 zatwierdzoną do użycia w Unii Europejskiej
  • Podróżnych, którzy przebyli COVID-19 (ozdrowieńcy) nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim lub angielskim
  • Uczniów i studentów pobierających w Polsce naukę
  • Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorzy administracji morskiej
  • Członków załóg statków powietrznych i morskich, pociągów oraz morskich platform wiertniczych
  • Osób wykonujących pewne prace w sektorze naftowym i energetycznym
  • Kierowców komercyjnych pojazdów przewożących ładunki oraz pasażerów
  • Dyplomatów akredytowanych w Polsce i ich rodzin.
 • Osoby, które wykazują potencjalne objawy COVID-19, mogą zostać skierowane na testy oraz kwarantannę. Osoby, które miały kontakt z osobą z potwierdzonym COVID-19, mogą zostać skierowane na co najmniej 10-dniową kwarantannę.
 • Jeśli czują się Państwo chorzy: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112. Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals.
 • Polskie ośrodki pomocy społecznej zapewniają pomoc w uzyskaniu jedzenia oraz leków osobom, które przebywają na kwarantannie domowej z powodu COVID-19. Pomoc jest też udzielana cudzoziemcom. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres: kontakt@mops.krakow.pl po godzinach pracy. W Warszawie należy dzwonić na numer +48 22 487 1300.

Opcje transportu:

 • Czy są dostępne loty komercyjne? Tak
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy zamierzają wrócić do Stanów Zjednoczonych: Regularne loty komercyjne z Polski są już dostępne.  Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.  Ambasada nie może pomagać w planowaniu i organizacji podróży.  Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z opcji komercyjnych, które są obecnie dostępne.  Podróżni powracający do Stanów Zjednoczonych powinni pozostać w domu przez siedem dni, ale niektóre miasta i stany mogą mieć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kwarantanny.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat powrotu do Stanów Zjednoczonych na stronie Centrów Kontroli Chorób oraz Departamentu Zdrowia w tym stanie, do którego się Państwo udają.
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy należą do jednej z kategorii podróżnych, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do Polski: Regularne komercyjne loty do Polski są dostępne. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.
  • Proklamacja Prezydencka 10143, która zawiesza możliwość przybywania do Stanów Zjednoczonych osób obecnych w Strefie Schengen w ciągu ostatnich 14 dni, nadal obowiązuje.  Proklamacja przewiduje wyjątek dla obywateli amerykańskich oraz stałych rezydentów USA, którzy mogą przybywać do Stanów Zjednoczonych po pobycie w Strefie Schengen, jednak członkowie ich rodzin podróżujący na podstawie ESTA lub wizy amerykańskiej nie będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych ze Strefy Schengen (dotyczy to także tranzytu przez lotnisko w Strefie Schengen), chyba że odnosi się do nich jeden z wyjątków wymienionych w Proklamacji Prezydenckiej.
 • Czy działa transport publiczny? Tak
  • W środkach transportu publicznego w tym w autobusach, pociągach i taksówkach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W autobusach i pociągach obowiązuje limit miejsc, które mogą być zajęte.

Mandaty za niestosowanie się do ograniczeń:

 • Policja może przeprowadzać wyrywkowe kontrole w miejscach publicznych, aby sprawdzić, czy wszyscy przestrzegają ograniczeń związanych z ochroną zdrowia publicznego oraz przemieszczaniem się, w tym dotyczące zakrywania ust i nosa.
 • Za nieprzestrzeganie restrykcji dotyczących ochrony zdrowia publicznego oraz przemieszczania się grozi kara do 30 000 złotych.

Usługi konsularne:

 • Na spotkanie w sprawie ubiegania się o paszport, Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą (CRBA) oraz na usługę notarialną można się umówić na naszej stronie internetowej.
 • Usługi wizowe także są ogranicznone, ale jest możliwosć umówienia się na spotkanie w sprawie niektórych kategorii wizowych. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Lokalne źródła informacji:
https://gis.gov.pl/en/homepage/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Więcej informacji:
Informacje o COVID-19 na stronie Departamentu Stanu 
Strona Centrum Kontroli Chorób (CDC) na temat COVID-19
Strona dotycząca Polski na stronie Departamentu Stanu

Wypłaty Economic Impact Payments:

 • Wypłaty Economic Impact Payments (czeki stimulus payment) są realizowane przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service IRS). Ambasada Amerykańska ani Konsulat Amerykański nie zajmują się realizacją tych wypłat. Aby otrzymać więcej informacji na ich temat, w tym na temat tego, kto jest upoważniony do ich otrzymania oraz statusu wypłaty, należy kontaktować się z IRS lub odwiedzić stronę IRS. Pytania dotyczące realizacji czeków prosimy kierować do lokalnego banku.