Informacje na temat COVID-19

 

 

Zaktualizowano 12 maja 2022

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Aktualne informacje o zasadach podróżowania w dziale – Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu

 

Departament Stanu wydał komunikat dotyczący podróży do Polski: Poziom 1 – Stosuj zwykłe środki ostrożności

 

*** Od 6 grudnia 2021 wszyscy podróżni przybywający drogą powietrzną do Stanów Zjednoczonych w wieku powyżej dwóch lat bez względu na status zaszczepienia lub obywatelstwo będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w ciągu jednego kalendarzowego dnia przed podróżą. Ewentualnie, jeśli w ciągu ostatnich 90 dni mieliście Państwo pozytywny wynik testu na COVID-19 i spełniacie kryteria podróży, to możecie Państwo podróżować do USA z pozytywnymi wynikami testu wirusowego i podpisanym listem od licencjonowanego lekarza lub urzędnika ds. zdrowia publicznego stwierdzającym, że zostałeś dopuszczony do podróży zgodnie z wytycznymi CDC. Jeśli wynik testu nie jest w języku angielskim, należy przed podróżą skontaktować się z liniami lotniczymi, aby sprawdzić, czy wymagane będzie tłumaczenie. Prosimy odwiedzić stronę CDC w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym o często zadawanych pytaniach i kryteriach podróży. Informacja o ograniczeniach w podróży związane z COVID-19 dla podróżnych niebędących obywatelami USA ani stałymi rezydentami USA jest dostępna pod adresem https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html

Z obowiązku testowania będą mogli być zwolnieni jedynie nieliczni pasażerowie. W sprawie zwolnienia należy kontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem USA. Na  stronie CDC znajduje się więcej informacji na temat zwolnienia z obowiązku przedstawienia dowodu szczepienia i negatywnego testu na COVID-19 lub dokumentacji ozdrowieńca dla wszystkich pasażerów przybywających do Stanów Zjednoczonych drogą powietrzną.

CDC może znieść wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu w bardzo ograniczonych przypadkach (na przykład nagła ewakuacja medyczna), kiedy nagła podróż musi nastąpić w wyniku konieczności zachowania czyjegoś zdrowia i bezpieczeństwa, a testowania nie da się zakończyć przed podróżą. Nie ma żadnych wyjątków dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 jeśli nie spełniają wymogów opisanych powyżej i nie posiadają zaświadczenia od lekarza. Obywatele amerykańscy lub linie lotnicze, które chcą zabrać na pokład samolotu potencjalnie kwalifikujące się osoby – które uważają, że spełniają kryteria uchylenia wymogu testowania, powinny skontaktować się z Ambasadą Amerykańską w Warszawie pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub z Konsulatem Generalnym w Krakowie pod adresem KrakowACS@state.gov oraz przesłać wymienione poniżej informacje. Ambasada lub Konsulat złożą wówczas do CDC wniosek o uchylenie wymogu testowania.

Poniższe informacje muszą być podane dla każdego pasażera:

1. Imię i nazwisko, numer paszportu i kraj
2. Numer telefonu komórkowego wraz z numerem kierunkowym pasażera lub dorosłego członka rodziny, jeśli podróżuje rodzina
3. Adres emailowy pasażera lub dorosłego członka rodziny, jeśli podróżuje rodzina
4. Adres docelowy w Stanach Zjednoczonych
5. Data wylotu
6. Plan podróży
7. Nazwa instytucji składającej wniosek, jeśli pasażer nie robi tego osobiście
8. Nazwa firmy składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
9. Imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
10. Numer telefonu i adres emailowy osoby składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
11. Cel podróży do Stanów Zjednoczonych (należy krótko wyjaśnić, dlaczego konieczna jest nagła podróż i w jaki sposób wpłynie ona na zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pasażera/pasażerów)
12. Uzasadnienie wniosku o uchylenie wymogu testowania (na przykład brak możliwości wykonania testu w danym miejscu, wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pasażera/pasażerów)
13. Dokumentacja potwierdzająca uzasadnienie wniosku o uchylenie wymogu testowania, jeśli jest dostępna (na przykład dokumentacja medyczna lub nakaz ewakuacji medycznej).

Informacje dotyczące sytuacji w Polsce:

Testowanie na COVID-19:

 • Czy testy PCR i/lub testy antygenowe są w Polsce dostępne dla obywateli USA? Tak
 • Jeśli tak, czy wyniki testów są dostępne w ciągu 24 godzin? Tak
 • Polski rząd zapewnia testy na COVID-19, ale tylko osobom, które wykazują symptomy choroby, udały się do lekarza i otrzymały skierowanie na test.
 • Prywatne testy na COVID-19 są wykonywane przez laboratoria i centra medyczne w całej Polsce. Wyniki mogą być dostępne w ciągu 24 godzin, a średni koszt testu PCR to ok. $85. Jeśli chodzi o testowanie w punktach „drive-through”, na tej stronie można wykupić testy i otrzymany kod zabrać ze sobą do wybranego punktu, gdzie pobiera się wymaz. Na tej stronie znajdują się informacje na temat jeszcze jednej możliwości wykonania testu w domu lub punkcie drive-through w Warszawie. Na tej stronie znajdują się informacje na temat możliwości wykonania testu w domu w Krakowie.
 • Szybkie testy są dostępne na kilku lotniskach w Polsce dla pasażerów, którzy podróżują do lub tranzytem przez kraje, które wymagają wyniku testu zrobionego w ciągu czterech godzin przed wylotem. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych testów, kosztów i godzin otwarcia punktów testowania, należy kontaktować się z administracją lotniska lub odwiedzić poniższe strony internetowe:

Informacje na temat szczepionki na COVID-19:

Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu:

 • Czy obywatele amerykańscy mogą przybywać do Polski: Tak
  • Obywatele Stanów Zjednoczonych podróżujący do Polski z Rosji lub Białorusi muszą spełniać jeden z poniższych warunków, aby wjechać do Polski:
   • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
   • Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
   • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
   • Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy i którzy posiadają:
    • zezwolenie na pracę,
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
    • kontrakt pracowniczy lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce
   • Naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce
   • Cudzoziemcy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych jako zawodnicy, członkowie ekipy trenerskiej, lekarze, fizjoterapeuci, sędziowie lub akredytowani dziennikarze
   • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
   • Osoby posiadające w Polsce status dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
   • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html.
 • Polskie władze poinformowały rząd Stanów Zjednoczonych, że obywatele Stanów Zjednoczonych mogą przybywać do Polski przez granicę lądową z Ukrainą bez wydanego wcześniej zezwolenia.
 • Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. W przypadku pytań dotyczących konkretnych tras oraz potwierdzenia dopuszczenia tranzytu przez Warszawę podróżni powinni skontaktować się ze Strażą Graniczną pod adresem e-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 500 4068, +48 22 500 4568 lub +48 22 500 5468.
 • Czy negatywny test na COVID-19 (test PCR i/lub serologiczny) jest wymagany przy przekraczaniu granicy Polski? Nie
 • Czy na lotniskach i innych przejściach granicznych są wdrożone procedury sprawdzania stanu zdrowotnego? Nie
 • Status pobytu w Polsce: polskie władze ogłosiły stan zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku. Wizy, tymczasowe pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę, które wygasną podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostaną przedłużone na okres 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego, ale Ambasada przekaże nowe informacje, gdy tylko będą one ogłoszone.
 • Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.
 • Informacja dla osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które wjeżdżają do Polski na polskich paszportach: osoby, które przybywają do Polski na polskim paszporcie, wyjeżdżając z Polski muszą przedstawić ważny polski paszport. Jest to wymóg polskich władz i Ambasada Amerykańska nie może uchylić tego wymogu w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które chcą opuścić Polskę na amerykańskim, a nie na polskim paszporcie.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

 • Czy jest wprowadzona godzina policyjna? Nie
 • Czy są wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu między miastami lub regionami? Nie
 • Od 28 marca 2022 zakrywanie nosa i ust jest wymagane jedynie w placówkach medycznych i aptekach.
 • Usta i nos muszą być zasłonięte maseczką materiałową lub medyczną. Przyłbice, półprzyłbice, szaliki i inne rodzaje masek nie mogą być zakładane zamiast maseczek materiałowych lub medycznych.
 • Więcej informacji oraz pełna lista obostrzeń znajduje się na stronie polskiego rządu poświęconej COVID-19.
 • Władze ogłosiły, że policja będzie monitorować przestrzeganie ograniczeń. Za ich łamanie mogą być wprowadzone kary do 30 000 złotych.

Informacje dotyczące kwarantanny:

 • Czy obywateli amerykańskich obowiązuje w Polsce kwarantanna? Nie
 • Jeśli czują się Państwo chorzy: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112. Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals. Jeśli wykryto u Państwa COVID i potrzebujecie pomocy w znalezieniu miejsca kwarantanny, możecie Państwo skontaktować się z infolinią informacyjną COVID, aby uzyskać pomoc w zlokalizowaniu placówki i informacje o uzyskaniu przyjęcia. Więcej informacji o krokach, jakie polski rząd podejmuje w celu zaradzenia epidemii, można znaleźć na ich stronie internetowej tutaj.
 • Polskie ośrodki pomocy społecznej zapewniają pomoc w uzyskaniu jedzenia oraz leków osobom, które przebywają na kwarantannie domowej z powodu COVID-19. Pomoc jest też udzielana cudzoziemcom. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres: kontakt@mops.krakow.pl po godzinach pracy. W Warszawie należy dzwonić na numer +48 22 487 1300.

Opcje transportu:

 • Czy są dostępne loty komercyjne? Tak
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy zamierzają wrócić do Stanów Zjednoczonych: Regularne loty komercyjne z Polski są dostępne.  Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.  Ambasada nie może pomagać w planowaniu i organizacji podróży.  Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z opcji komercyjnych, które są obecnie dostępne.  Podróżni powracający do Stanów Zjednoczonych powinni pozostać w domu przez siedem dni, ale niektóre miasta i stany mogą mieć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kwarantanny.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat powrotu do Stanów Zjednoczonych na stronie Centrów Kontroli Chorób oraz Departamentu Zdrowia w tym stanie, do którego się Państwo udają.
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy przybywają do Polski lotem międzynarodowym: Regularne komercyjne loty do Polski są dostępne. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.
 • Czy działa transport publiczny? Tak

Mandaty za niestosowanie się do ograniczeń:

 • Za nieprzestrzeganie restrykcji dotyczących ochrony zdrowia publicznego oraz przemieszczania się grozi kara do 30 000 złotych.

Usługi konsularne:

Lokalne źródła informacji:
https://gis.gov.pl/en/homepage/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Więcej informacji:
Informacje o COVID-19 na stronie Departamentu Stanu 
Strona Centrum Kontroli Chorób (CDC) na temat COVID-19
Strona dotycząca Polski na stronie Departamentu Stanu

Wypłaty Economic Impact Payments:

 • Wypłaty Economic Impact Payments (czeki stimulus payment) są realizowane przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service IRS). Ambasada Amerykańska ani Konsulat Amerykański nie zajmują się realizacją tych wypłat. Aby otrzymać więcej informacji na ich temat, w tym na temat tego, kto jest upoważniony do ich otrzymania oraz statusu wypłaty, należy kontaktować się z IRS lub odwiedzić stronę IRS. Pytania dotyczące realizacji czeków prosimy kierować do lokalnego banku.