Informacje na temat COVID-19

Ask a COVID-19 Question

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Departament Stanu radzi obywatelom Stanów Zjednoczonych unikać podróży międzynarodowych z powodu globalnego zasięgu COVID-19. Więcej informacji znajduje się w Globalnym Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia.

 

• Informacje dotyczące sytuacji w Polsce:

 • Informacja dla obywateli amerykańskich w Polsce, którzy chcą wrócić do Stanów Zjednoczonych: Regularne loty komercyjne z Polski są już dostępne. Bezpośrednie loty z Polski do Stanów Zjednoczonych pozostają zawieszone co najmniej do 14 lipca, ale jest wiele opcji lotów z przesiadką. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych. Ambasada nie może pomagać w planowaniu i organizacji podróży. Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z opcji komercyjnych, które są obecnie dostępne.
 • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy chcą przybyć do Polski: Na dzień 1 lipca ograniczenia dotyczące przekraczania polskiej granicy przez obywateli amerykańskich pozostają niezmienione. Obywatele amerykańscy, których nie dotyczy żaden z obowiązujących wyjątków wymienionych na stronie „Informacje na temat COVID-19”, nie będą mogli wjechać na teren Polski. Polska Straż Graniczna będzie wyrywkowo sprawdzać stosowanie się do powyższych ograniczeń na lądowych przejściach granicznych. Ambasada Amerykańska nie jest zaangażowana w podejmowanie decyzji, kto będzie mógł przekroczyć polską granicę i nie może udzielić pomocy obywatelom amerykańskim, którym odmówiono zgody na przekroczenie granicy. Obywatele amerykańscy, którzy będą próbować ominąć ograniczenia dotyczące przekraczania polskiej granicy, mogą podlegać karze mandatu lub innym karom. Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. Pytania dotyczące tego, czy konkretna sytuacja kwalifikuje się jako wyjątek, należy kierować do Straży Granicznej drogą emailową na adres zdsc.kg@strazgraniczna.pllub telefonicznie: +48 22 500 40 68, +48 22 500 45 68, +48 22 500 54 68. W chwili obecnej Ambasada nie wie, kiedy ograniczenia w przekraczaniu polskiej granicy zostaną całkowicie zniesione, ale będziemy regularnie ogłaszać nowe informacje, gdy tylko je otrzymamy. Obywatele amerykańscy, którzy należą do jednej z kategorii podróżnych, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do Polski, mogą obecnie skorzystać z dostępnych regularnych lotów komercyjnych do Polski. W chwili obecnej nie ma bezpośrednich lotów ze Stanów Zjednoczonych do Polski, ale jest wiele połączeń z przesiadką. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.
 • Proklamacja Prezydencka z 11 marca, która zawiesza możliwość przybywania do Stanów Zjednoczonych osób obecnych w Strefie Schengen w ciągu ostatnich 14 dni, nadal obowiązuje. Proklamacja przewiduje wyjątek dla obywateli amerykańskich oraz stałych rezydentów USA, którzy mogą przybywać do Stanów Zjednoczonych po pobycie w Strefie Schengen, jednak członkowie ich rodzin podróżujący na podstawie ESTA lub wizy amerykańskiej nie będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonch ze Strefy Schengen (dotyczy to także tranzytu przez lotnisko w Strefie Schengen), chyba że odnosi się do nich jeden z wyjątków wymienionych w Proklamacji Prezydenckiej.
 • Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 ograniczyliśmy liczbę spotkań w sprawach konsularnych dla obywateli amerykańskich, spotkania te są jednak dostępne. Na spotkanie można się umówić na naszej stronie internetowej.
 • 1 lipca 2020 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 34 775 przypadków COVID-19 w Polsce. W sumie z powodu COVID-19 zmarło 1 477 osób.
 • Obywatele USA powinni ponownie rozważyć podróż statkiem do lub na terytorium Azji. Obywatele USA, którzy planują podróż statkiem do innego miejsca, powinni zdawać sobie sprawę, że w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zdrowia publicznego wiele krajów wprowadziło surowe procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa powodującego COVID-19. Sytuacja jest dynamiczna i obywatele USA podróżujący statkiem mogą doświadczyć pewnych ograniczeń w swojej podróży, w tym zmian w planie podróży, mogą nie być w stanie opuścić statku lub być poddani kwarantannie wprowadzonej przez lokalne władze. Mimo że rządowi Stanów Zjednoczonych udało się ewakuować setki obywateli USA w ciągu minionych tygodni, osoby, które są narażone na potencjalną kwarantannę wyznaczoną przez lokalne władze nie powinny liczyć na możliwość skorzystania z lotu repatriacyjnego. Obywatele USA powinni rozważyć zagrożenia związane z decyzją o pozostaniu na obszarze, który może zostać objęty kwarantanną i podjąć odpowiednie kroki. Pasażerowie, którzy planują podróż statkiem powinni kontaktować się bezpośrednio z liniami cruisingowymi, w których wykupili rejs, w sprawie aktualnych zasad i ograniczeń oraz monitorować stronę internetową travel.state.gov.

Aktualne ograniczenia dotyczące przemieszczania się w Polsce:

 • 1 lipca Unia Europejska częściowo zmniejszyła niektóre ograniczenia dotyczące przekraczania granic, ale ograniczenia dotyczące przekraczania polskiej granicy oraz kwarantanny dla obywateli amerykańskich pozostają niezmienione. Lista wyjątków od powyższych ograniczeń znajduje się poniżej na stronie Ambasady „Informacje na temat COVID-19”. W chwili obecnej odbywają się loty międzynarodowe do i z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej oraz niektórych innych krajów.
 • Od 30 maja maseczki nie są wymagane na zewnątrz pod warunkiem zachowania dystansu społecznego; maseczki są wciąż wymagane w budynkach użyteczności publicznej takich jak kościoły, kina, zakłady fryzjerskie, restauracje oraz w transporcie publicznym. Zezwolone są zgromadzenia liczące do 150 osób i nie ma ograniczeń odnośnie liczby osób w instytucjach kulturalnych i religijnych, restauracjach, kawiarniach, barach i kościołach pod warunkiem zakrycia ust i nosa oraz zachowania społecznego dystansu.
 • Od 6 czerwca teatry, kina, opera i balet mogą kontynuować działalność pod warunkiem zachowania wymogów sanitarnych. Zajętych może być tylko 50% miejsc. Siłownie, baseny, parki rozrywki oraz place zabaw dla dzieci zostały otwarte. W weselach i innych uroczystościach może uczestniczyć do 150 osób. Kluby nocne pozostaną zamknięte.
 • Za nieprzestrzeganie restrykcji dotyczących przemieszczania się grozi kara do 30 000 złotych.

Więcej informacji na temat ograniczeń w przemieszczaniu się znajduje się na stronie polskiego rządu na temat COVID-19.

•Polska jest na liście krajów wymienionych w Proklamacji Prezydenta, która ogranicza podróżowanie do Stanów Zjednoczonych ze Strefy Schengen. Ograniczenia te nie dotyczą obywateli amerykańskich ani stałych rezydentów USA. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

https://pl.usembassy.gov/proclamation_suspension_of_entry/

https://www.dhs.gov/news/2020/03/13/department-homeland-security-outlines-new-process-americans-returning-certain

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-europe

Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu

STATUS W POLSCE: 2 kwietnia polski rząd ogłosił, że wizy, zgody na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę, które wygasłyby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, będą przedłużone na okres 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.

Rząd Stanów Zjednoczonych nie ewakuuje obywateli USA z Polski. Zawieszenie międzynarodowych lotów pasażerskich wprowadzone przez polskie władze jest tymczasowym środkiem. Jeśli Państwa lot został odwołany, mogą Państwo skontaktować się z liniami lotniczymi, aby przebookować swój lot na poźniejszą datę, gdy zakaz lotów zostanie zniesiony.

Ograniczenia dla obcokrajowców przybywających do Polski zostały wprowadzone na wszystkich granicach (lądowych, powietrznych i morskich). Począwszy od 13 czerwca zostają zniesione obostrzenia dla obywateli i rezydentów Unii Europejskiej. Obostrzenia dla obywateli niebędących obywatelami ani rezydentami Unii Europejskiej pozostają bez zmian. Jedynie poniżsi podróżni będą mogli przybyć do Polski:

 • Obywatele Polski
 • Obywatele i rezydenci krajów Unii Europejskiej, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • Małżonkowie i dzieci obywateli i rezydentów UE, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
 • Obcokrajowcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
 • Osoby posiadające status dyplomatyczny i członkowie ich rodzin
 • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
 • Cudzoziemcy, którzy posiadają prawo do pracy w Polsce
 • Cudzoziemcy, którzy posiadają prawo do pracy
 • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
 • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html.

Procedury wjazdu do Polski

Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. Pytania dotyczące tego, czy konkretna sytuacja kwalifikuje się jako wyjątek, należy kierować do Straży Granicznej: +48 22 500 40 68, +48 22 500 45 68, +48 22 500 54 68 lub zdsc.kg@strazgraniczna.pl. Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych obsługuje infolinię na temat przekraczania wszystkich pozostałych granic: +48 22 523 88 80.

Informacje dotyczące kwarantanny:

Wszyscy podróżni, którzy mogą przybyć do Polski, z wyjątkiem kategorii wymienionych poniżej, muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Następujących kategorii podróżnych nie obowiązuje kwarantanna:

 • Podróżnych, którzy przybyli do Polski samolotem z kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Republiki Korei oraz Ukrainy
 • Travelers admitted to Poland who arrived on flights originating from a European Union country, Norway, Switzerland, the United Kingdom, Montenegro, Georgia, Japan, Canada, Albania, Republic of Korea, or Ukraine
 • Obywateli i rezydentów Unii Europejskiej, krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a także ich współmałżonków i dzieci, którzy przejeżdżają przez Polskę w drodze do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • Uczniowie i studenci pobierający w Polsce naukę
 • Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorzy administracji morskiej
 • Członkowie załóg statków powietrznych i morskich, pociągów oraz morskich platform wiertniczych
 • Osoby wykonujące pewne prace w sektorze naftowym i energetycznym
 • Kierowcy komercyjnych pojazdów przewożących ładunki oraz pasażerów
 • Dyplomaci i ich rodziny akredytowani w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

o Jeśli pacjent wykazuje konkretne objawy, a lekarz ma istotne podejrzenia, pacjent może zostać skierowany na dodatkowe badania, a także ewentualną kwarantannę. Decyzja jest podejmowana indywidualnie w każdym przypadku. Osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne wymienione poniżej, podlega dalszemu postępowaniu:

 Kryteria kliniczne: gorączka, kaszel, duszność.
 Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1. Podróżowała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa.
2. Miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem.
3. Pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono zakażonych pacjentów.

JEŚLI CZUJĄ SIĘ PAŃSTWO CHORZY: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112.

Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals.

Więcej informacji na temat kroków podejmowanych przez polski rząd w reakcji na epidemię znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/coronavirus/. Na stronie tej można także znaleźć sugestie dotyczące zdrowia oraz wyjaśnienie ograniczeń w podróżowaniu i przemieszczaniu się, które wprowadził polski rząd.

o Osoby przebywające na domowej kwarantannie w Warszawie, w szczególności osoby starsze lub chore mieszkające samotnie, mogą skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, aby uzyskać pomoc. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres: kontakt@mops.krakow.pl po godzinach pracy. W Warszawie należy dzwonić na numer +48 22 487 1300.Pomoc jest też udzielana cudzoziemcom. Lista ośrodków pomocy społecznej w Warszawie jest dostępna na stronie http://www.pomocy.waw.pl/przykladowa-strona/osrodki-pomocy-spolecznej/. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiada na swojej stronie wyszukiwarkę ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/AD/mapaJednostek/selekcjaWyszukiwarkiJednostek.do?szablon=szablon3&_CSID=null. 

o W Polsce otwarto kilkanaście centrów typu „Drive-Thru” przeprowadzających testy na koronawirusa. Na tej stronie można wykupić testy wykonywane w wielu placówkach w Polsce i otrzymany kod zabrać ze sobą do wybranego punktu, gdzie pobiera się wymaz. Aby wykonać test w Sosnowcu, można wypełnić formularze na tej stronie, a potem udać się do punktu testowego w wyznaczonym czasie. Ani polski ani amerykański rząd nie wprowadziły obowiązku testowania. Na stronie Centrów Kontroli Chorób znajdują się czynniki, które warto wziąć pod uwagę decydując, czy poddać się testowi, czy nie.

• Lokalne źródła informacji:
o https://gis.gov.pl/en/homepage/
o https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
o https://www.gov.pl/web/koronawirus

• Więcej informacji:
o Informacje o COVID-19 na stronie Departamentu Stanu 
o Strona Centrum Kontroli Chorób (CDC) na temat COVID-19
o Travel.state.gov Country Information and Travel Advisory page
o https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/novel-coronavirus-hubei-province–china.html
o https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/travelers-with-special-considerations/cruise-ship-passengers.html