Ambasada USA uczestniczy w otwarciu wystawy IPN w Warszawie pt. „Czyny świadczą o człowieku”

Attaché ds. Kultury Dan Hastings na otwarciu wystawy z udziałem polskich "Sprawiedliwych wśród Narodów" (Alicja Schnepf; Stanisława Kac; Tadeusz Stankiewicz; Anna Stupnicka-Bando; Irena Senderska-Rzońca)

Attaché ds. Kultury Ambasady USA Dan Hastings wziął udział 21 marca w Warszawie w otwarciu wystawy IPN pt. „Czyny świadczą o człowieku – Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Holokaustu na Kresach Wschodnich II RP”. Wystawę prezentującą zdjęcia i dokumenty Polaków, którzy pomagali Żydom podczas Holokaustu na Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej uroczyście otworzył Prezes IPN Jarosław Szarek. Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie ekspozycja zawiera zdjęcia Żydów, którym pomagali Polacy i Polaków, którzy tej pomocy udzielili, wykonane przed, w trakcie i po II wojnie światowej.

W otwarciu wystawy wzięli udział Polacy uznani za „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Wystawa zawiera zdjęcia i historie o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, a także zdjęcia, dokumenty i historie Polaków, którzy ocalili Żydów podczas Holokaustu, ale których czyny są z różnych powodów mniej znane. Zdjęcia i dokumenty z wystawy pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Dom w Samborze, zbiorów prywatnych oraz różnych publikacji. Niektóre prezentowane materiały są pokazywane po raz pierwszy. Wystawę można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” to osoby, które podczas II wojny światowej ryzykowały życiem, aby ocalić Żydów przed eksterminacją przez hitlerowskie Niemcy. Od czasu ustanowienia tytułu w 1963 r. największą grupą „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” są polscy obywatele. Na 26 973 tytułów przyznanych na całym świecie, 6 863 przypadło w udziale Polakom. Według autorów wystawy co najmniej 1 300 polskich Sprawiedliwych to Polacy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.