Przesłanie prezydenckie z okazji Jom Kippur

8 października 2019

Wraz z Melanią życzę wszystkim Żydom błogosławionych świąt Jom Kippur.

Znane jako “Szabat Szabatów”, Jom Kippur to najświętsze z wszystkich świąt wiary żydowskiej i kulminacja 10 Dni Pokuty.  Poprzez teshuva,  tefilla i tzedakah Żydzi w Jom Kippur dążą ku Bogu i szukają duchowej bliskości ze Stwórcą.  Wraz z końcem dnia rozlega się dźwięk szofaru jako sygnał Dnia Pokuty oraz umocnienia duchowych więzi z Bogiem.

W ten dzień, gdy Żydzi na całym świecie stają przed otwartą arką, i zwróceni twarzami do Tory proszą Boga o wybaczenie, modlę się wraz z Melanią, by Pan oznaczył was w Księdze Życia na nadchodzący rok  i obdarował Swój lud szczęściem i dobrobytem.