Nowe kierownictwo UE rozpoczyna pracę

1 grudnia 2019

sekretarz stanu Michael R. Pompeo

Składamy gratulacje przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wysokiemu przedstawicielowi Josepowi Borrellowi, nowemu kolegium komisarzy europejskich i przewodniczącemu Rady Europejskiej Charlesowi Michelowi w związku z rozpoczęciem przez nich urzędowania.

Stany Zjednoczone będą współpracować z nowym kierownictwem oraz z Parlamentem Europejskim, jego przewodniczącym Davidem Sassolim i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych celów.  Do nich należy zaliczyć umacnianie relacji handlowych, rozwój europejskiej niezależności energetycznej oraz stawianie czoła wspólnym wyzwaniom dla bezpieczeństwa i demokratycznych wartości, takim jak zagrożenia ze strony Rosji, Komunistycznej Partii Chin oraz ze strony Iranu.

Współpracując ze sobą Stany Zjednoczone i Unia Europejska stanowią siłę zdolną zaprowadzać dobro na świecie. Będziemy nadal działać na rzecz umacniania przyjaźni i ożywiania transatlantyckiego partnerstwa z myślą o zapewnieniu naszym obywatelom pokojowej i pomyślnej przyszłości.