Polskie Kobiety Liderki: Kinga Stanisławska

Kinga Stanisławska

Kinga Stanisławska jest współzałożycielką Experior Venture Fund (EVF), wiodącego na polskim rynku funduszu typu venture capital (przeznaczonego na inwestycje obarczone wysokim stopniem ryzyka) i jedynego tego typu funduszu w Europie założonego przez kobiety. Odpowiada za bieżące operacje, m.in wybór źródeł finansowania, ocena wartości i wsparcie mentoringowe, nadzorowanie wychodzenia z inwestycji, pozyskiwanie finansowania długów dla firm o zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym; odpowiada też za relacje z 29 inwestorami funduszu.  EVF do chwili obecnej zanotował 16 inwestycji w firmy szybko rozwijających się technologii,  ma też na swoim koncie spektakularny przykład wyjścia z inwestycji w sektorze technologii finansowych.  Kinga jest wiceprezeską Polish Private Equity and Venture Capital Association, wchodzi też w skład European Innovation Council – grupy wysokiej rangi ekspertów współpracującej z komisarzem Carlosem Moedasem. Działa również aktywnie na rzecz wspierania firm prowadzonych przez kobiety – jest mentorką w Vital Voices i Fundacji na rzecz Przedsiębiorczości Kobiet. Od 17 lat pracuje w sektorze inwestycji, bankowości i finansów. Jej doświadczenie obejmuje inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym oraz bankowość inwestycyjną i nadzorowanie inwestycji. Zasiada w radach XTRF Management Systems, Tourmedica, WeGirls, iTaxi, tylko, Comsose, i Luna.  Wcześniej w charakterze głosu niezależnego wchodziła w skład rad firm publicznych takich jak m.in. TM SA i NFI Magna Polonia.  Ukończyła UMIST (Wlk. Brytania), IECS (Francja), Uniwersytet Warszawski i Harvard Business School.