Komunikat sekretarza prasowego w związku z wizytą Jego Ekscelencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Biuro sekretarza prasowego

15 maja 2019

Prezydent Donald J. Trump i pierwsza dama Melania Trump powitają prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę w Białym Domu w dn. 12 czerwca 2019 roku.  Wizyta będzie stanowić potwierdzenie długoletnich więzi historycznych i kulturowych między Stanami Zjednoczonymi i Polską, zwłaszcza w świetle zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Prezydent Trump i prezydent Duda omówią pogłębiające się partnerstwo strategiczne między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz szereg innych wspólnych kwestii, jak m.in. obrona, bezpieczeństwo, energetyka oraz handel.  Oba kraje uczczą również 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO oraz 30. rocznicę upadku komunizmu.