Wspólne oświadczenie USA i Polski ws. międzynarodowej konferencji na rzecz wolności religijnej

5 lutego 2020

Biuro Rzecznika Prasowego

Tekst wspólnego oświadczenia rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki i rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 14-16 lipca 2020 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja na rzecz wolności religijnej. Konferencja zostanie zorganizowana w bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z udziałem krajów z całego świata.

Korzystając z doświadczeń konferencji organizowanych w 2018 oraz 2019 roku przez Stany Zjednoczone, konferencja w Warszawie umożliwi krajom uczestniczącym wymianę różnych punktów widzenia oraz debatę na temat różnorodnych perspektyw w duchu spójności i komplementarności, odniesie się też do wyzwań będących zagrożeniem dla wolności religijnej lub wyznania.  Uczestnicy poruszą szereg istotnych problemów, jak m.in. poprawa jakości życia prześladowanych i dyskryminowanych społeczności, wspieranie osób mogących dokonywać pozytywnych przemian, promowanie niewykluczającego dialogu na rzecz podejmowania działań i budzenia świadomości co do skali prześladowań na tle religii lub wyznania w skali globalnej.

Bliskie strategiczne partnerstwo między Polską i Stanami Zjednoczonymi znajduje potwierdzenie we wspólnym dążeniu do zapewnienia wolności religijnej.  Zapraszamy przedstawicieli poszczególnych krajów do udziału w tegorocznej konferencji oraz do przyłączenia się do Międzynarodowego Sojuszu Wolności Religijnej w celu wymiany najlepszych doświadczeń i zacieśnienia współpracy w tym kluczowym obszarze.