Ambasada USA wspiera Kongres dla Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie

Ambasada USA wsparła finansowo IV Kongres Osób Niepełnosprawnościami, który odbył się 25 października w Warszawie. Kongres jest inicjatywą oddolną i apolityczną i w tym roku zgromadził kilkaset aktywistów działających na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Podczas inauguracji otwarcia przemawiał Attaché ds. Kultury Dan Hastings, wraz z Prof. Jonasem Ruškusem, Przedstawicielem Komitetu ONZ ds. Praw osób niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem i dwoma działaczami na rzecz osób niepełnosprawnych Anną Rutz i Adamem Zawisnym. Uczestnicy Kongresu dyskutowali na temat m.in. inicjatyw rzeczniczych, włączenia osób z niepełnosprawnościami słabiej reprezentowanych (np. kobiet), prawa do samodzielnego życia, dostępności i wielu innych kwestii.

Wsparcie Kongresu było częścią dotacji, którą Ambasada USA w Warszawie udzieliła Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Advocating for the Rights of Persons with Disabilities. Projekt obejmuje organizację Kongresu w Warszawie i cyklu regionalnych konwentów organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przedstawicieli samorządów oraz stworzenie poradnika dla polskich organizacji pozarządowych i lokalnych liderów o prawach osób z niepełnosprawnościam, zawierającego konkretne strategie i narzędzia do walki z dyskryminacją i naruszaniem praw osób z niepełnosprawnościami. Dotacja ta jest częścią działań podejmowanych przez  rząd amerykański na całym świecie na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz ich pełnego włączenia w życie społeczne na równi z innymi obywatelami.