Konkurs fotograficzny „My America” dla uczestników programu Summer Work Travel

Konkurs Fotograficzny My America

Nowa edycja konkursu fotograficznego „My America” dla uczestników programu Summer Work Travel. Zgłoszenia do 23 października 2016.

Ambasada USA w Warszawie oraz Konsulat Generalny USA w Krakowie mają przyjemność ogłosić nową edycję konkursu fotograficznego dla uczestników programu Summer Work Travel „My America”. Zapraszamy polskich uczestników programu „Summer Work Travel” do przesyłania fotografii dokumentujących ich doświadczenia w Ameryce. Zdjęcia mogą pokazywać między innymi: przyrodę, kulturę, ludzi, miejsca w Stanach Zjednoczonych widziane podczas ich pobytu w USA. Konkurs jest otwarty dla uczestników wszystkich dotychczasowych programów, jednak fotografie, które zwyciężyły w innych konkursach, w tym w poprzednich edycjach konkursu fotograficznego dla uczestników programu „Summer Work Travel” organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych i Konsulat, nie kwalifikują się.

Fotografie oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli ambasady i konsulatu USA. Kryteria oceniania zdjęć przesłanych na konkurs obejmują, ale nie są ograniczone do: związku z tematem konkursu, oryginalności, kreatywności, skuteczności i kompozycji. Jury wyłoni maksymalnie 25 finalistów, w tym zwycięzcę nagrody głównej. Laureat nagrody głównej otrzyma Apple iPad. Zdobywcy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają odpowiednio iPod Nano i iPod Touch. Pozostali finaliści otrzymają torby z upominkami tematycznie związanymi ze Stanami Zjednoczonymi. Zdjęcia finalistów mogą być także zamieszczone on-line bądź pokazane w Ambasadzie lub Konsulacie Generalnym.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie dwie fotografie pocztą elektroniczną na adres: SWTPoland@state.gov. Każda zgłoszona fotografia musi zawierać tytuł, opis, lokalizację oraz miesiąc i rok zrobienia zdjęcia. Zgłoszone zdjęcia muszą być przesłane w formacie jpg jako załącznik do wiadomości w wielkości do 5 MB, przy czym dłuższy bok musi mieć co najmniej 3000 pikseli. Uczestnicy muszą potwierdzić swój udział w programie „Summer Work Travel” wpisując w swoim zgłoszeniu następujący zwrot „Oświadczam, że uczestniczyłem w programie „Summer Work Travel” w ….. roku. Akceptuję warunki Regulaminu”. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać do 23 października 2016.

Wyniki zostaną ogłoszone w grudniu 2016 roku na stronie internetowej Ambasady i Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych oraz na Facebooku Ambasady w Warszawie i Konsulatu Generalnego Krakowie. Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie w języku angielskim (PDF 387Kb).

Program „Summer Work Travel” to wspaniała okazja dla studentów aby mieszkać, pracować i podróżować po Stanach Zjednoczonych podczas ich akademickich wakacji. W trakcie pobytu w Ameryce studenci poznają bliżej styl życia amerykańskiego społeczeństwa.