Konkurs fotograficzny „My America: Summer Work Travel”

Ambasada Amerykańska w Warszawie I Konsulat Generalny w Krakowie mają przyjemność ogłosić konkurs fotograficzny „My America: Summer Work Travel.” Zapraszamy polskich uczestników programu „Summer Work Travel” do przesyłania fotografii dokumentujących ich doświadczenia w Ameryce. Zdjęcia mogą pokazywać między innymi: przyrodę, kulturę, ludzi, miejsca w Stanach Zjednoczonych widziane podczas ich pobytu w USA. Konkurs jest otwarty dla polskich uczestników programu „Summer Work Travel”, niezależnie od tego, w którym roku w nim uczestniczyli.  Lista finalistów poprzedniego konkursu znajduje się tutaj i tutaj.

Fotografie oceniać będzie zespół sędziów wybrany spośród pracowników Ambasady Amerykańskiej oraz Konsulatu Generalnego. Oceniane będą, między innymi, zgodność treści zdjęcia z tematem konkursu, oryginalność, kreatywność, i kompozycja. Jury wybierze maksymalnie dwudziestu pięciu finalistów, spośród których wyłoniony zostanie zwycięzca.  Autor zwycięskiej fotografii otrzyma Apple iPad Air, pozostali finaliści otrzymają torby z upominkami tematycznie związanymi ze Stanami Zjednoczonymi. Zdjęcia finalistów mogą być także zamieszczone on-line bądź pokazane w Ambasadzie lub Konsulacie Generalnym.

Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie dwa zdjęcia na adres e-mail:WarsawSWT@state.gov. Fotografie powinny zawierać tytuł, opis oraz informacje na temat miejsca, miesiąca i roku wykonania. Zdjęcie w formie załącznika w formacie jpg powinno mieć rozdzielczość co najmniej 3072×2304 pikseli, jednak rozmiar pliku nie może przekraczać 3 MB. Uczestnik powinien także potwierdzić swój udział w programie „Summer Work Travel” wpisując w swoim zgłoszeniu następujący zwrot „Oświadczam, że uczestniczyłem w programie „Summer Work Travel” w ….. roku.”  Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 31 sierpnia 2015 roku do 23 października 2015 roku. Wyniki konkursu ogłosimy 13 listopada 2015 roku. Bardziej szczegółowa informacja na temat konkursu znajduje się woficjalnym regulaminie w j. angielskim. [PDF]

Program „Summer Work Travel” to wspaniała okazja dla studentów aby mieszkać, pracować i podróżować po Stanach Zjednoczonych podczas ich akademickich wakacji. W trakcie pobytu w Ameryce studenci poznają bliżej styl życia amerykańskiego społeczeństwa. Więcej informacji na temat programu znajduje się tutaj.

Program „Summer Work Travel” jest jednym z kilku programów wymiany kulturalnej opartych na pracy i nauce tutaj.