Święto Konstytucji 3 Maja

DEPARTAMENT STANU USA

Biuro Rzecznika Prasowego

2 maja 2020

OŚWIADCZENIE SEKRETARZA STANU MICHAELA R. POMPEO

Święto Konstytucji 3 Maja

W imieniu narodu amerykańskiego składam najlepsze życzenia narodowi polskiemu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku jest po dziś dzień mocnym symbolem dążenia narodu polskiego do wolności i sprawiedliwości.  To właśnie polskie umiłowanie wolności doprowadziło do odrodzenia Polski jako niepodległego kraju w 1918 roku. Podobnie dążenie do wolności i sprawiedliwości było dla Polski inspiracją do odrzucenia komunizmu w 1989 roku.

Jestem przekonany, że w czasie globalnej pandemii wasz miłujący wolność naród kolejny raz wykaże się swymi najlepszymi cechami i zdoła pokonać kryzys.   Gorąco pragnę, by nasza przyjaźń i partnerstwo jeszcze bardziej się umacniały w nadchodzących latach.