Wystawa „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei” w Warszawie

Ambasada USA w Polsce pragnie z przyjemnością poinformować o bliskim już terminie otwarcia wystawy plenerowej „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei”.  Wystawę przygotowaną przez Muzeum Historii Polski przy wsparciu ambasady USA będzie można oglądać od 10 do 30 września na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (przy pl. Zamkowym).

Wystawa zorganizowana w związku z dwusetną rocznicą śmierci Kościuszki przybliża jego sylwetkę, oddanie idei wolności oraz jego dokonania inżynieryjne i wojskowe.   Wystawa będzie miała równoległą premierę w wersji internetowej na platformie Google Arts & Culture (www.wystawy.muzhp.pl).

Muzeum Historii Polski oferuje również „wycieczki edukacyjne” śladami insurekcji kościuszkowskiej. Zapisy już od 5 września: Oferta.edu@muzhp.pl lub telefonicznie: 22 211 90 49.

Warto odwiedzić wystawę, by lepiej poznać życie Tadeusza Kościuszki, jego dokonania i idee, jakie mu przyświecały.  A przy okazji dowiedzieć się, dlaczego przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych William Henry Harrison w mowie wygłoszonej w Kongresie Stanów Zjednoczonych po śmierci Tadeusza Kościuszki powiedział:  „Sława jego trwać będzie dopóty, dopóki wolność panować będzie nad światem”.