Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika