Krym to Ukraina

26 lutego 2020

Michael R. Pompeo, sekretarz stanu

W przypadającą 27 lutego 6. rocznicę próby zaanektowania Półwyspu Krymskiego przez Rosję Stany Zjednoczone potwierdzają z całą mocą: Krym to Ukraina. Jak podkreślono w naszej Deklaracji Krymskiej z lipca 2018 roku, Stany  Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do sprawowania władzy nad półwyspem. Wzywamy Rosję do zakończenia okupacji Krymu.

Okupacja Krymu przez Rosję i postępująca militaryzacja półwyspu stanowią zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa.  Rosyjskie władze okupacyjne nie ustają w atakach na prawa człowieka i podstawowe wartości, brutalnie uciszając krytyków reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i media oraz ograniczając swobody religijne.  Co najmniej 80 mieszkańców Krymu, w tej liczbie członkowie społeczności Tatarów krymskich, trafiło do rosyjskich więzień, a część z nich poddano torturom, w odwecie za pokojowe sprzeciwianie się okupacji.   Członkowie społeczności Tatarów krymskich nadal doświadczają represji takich jak nieuzasadnione wtargnięcie do domów i meczetów, inwigilacja i zastraszanie ze strony władz okupacyjych, ograniczanie działalności kulturalnej oraz delegalizacja ich parlamentu, Medżlisu.  Rosja pod przymusem wcieliła do wojska blisko 20 tys. mężczyzn z Krymu, tym samym gwałcąc prawo międzynarodowe.  Władze okupacyjne poważnie ograniczają swobody religijne, wysuwają wobec wiernych fałszywe oskarżenia o terroryzm oraz zajęły katedrę prawosławną w Symferopolu.  Stany Zjednoczone wzywają Rosję do uwolnienia wszystkich obywateli Ukrainy niesłusznie uwięzionych w odwecie za pokojowy sprzeciw oraz do zaprzestania ataków na podstawowe wolności na Krymie.

Już od sześciu lat Rosja posługuje się kłamstwami i dezinformacją w nieudanej próbie zalegalizowania bezprawnych działań.  Wysiłki te skazane są na porażkę.  Świat nigdy nie zapomni niczym nie sprowokowanej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.  Stany Zjednoczone potępiają bezprawne poczynania Rosji na Krymie i nieustające agresywne działania wobec Ukrainy, między innymi w Donbasie; będziemy utrzymywać sankcje nałożone na Rosję, aż przywróci Ukrainie kontrolę nad Krymem i w pełni wywiąże się ze swych zobowiązań wynikających z umów podpisanych w Mińsku.