Polskie Kobiety Liderki: Krystyna Malińska

Krystyna Malińska

Dr inż. Krystyna Malińska jest naukowcem i wykładowcą akademickim, pracującym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Technologia żywności), Uniwersytet Śląski (Business English), Uniwersytet Warszawski (Studium Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej). Jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, USDA Borlaug Fellowship Program oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization. Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz problematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wyników badań naukowych oraz nowoczesnymi technologiami w dydaktyce i komunikacją naukową w języku angielskim. Poprzez zajęcia dydaktyczne i pracę badawczą w laboratorium stara się zachęcić studentów do odkrywania własnych zainteresowań naukowych i poszukiwania własnej ścieżki zawodowej. Temu też służy program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, który prowadzi wspólnie z absolwentami programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stara się aktywnie działać na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką, m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators, konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.