Kwestie Demokracji, Praw Człowieka i Pracy: Międzynarodowy Dzień przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

komunikat prasowy

sekretarz stanu Mike Pompeo
Waszyngton

17 maja 2018

Stany Zjednoczone występują w obronie fundamentalnych wartości i powszechnych praw człowieka. Naród amerykański powstał na gruncie niezłomnej zasady, że wszyscy rodzą się równi – i każdy ma prawo do życia, wolności i szczęścia.

Wiele rządów na świecie nadal stosuje areszt i nęka obywateli tylko dlatego, że są osobami z grupy LGBTI. W ponad 70 krajach strach i fanatyzm legły u podstaw praw kryminalizujących status lub zachowanie osób LGBTI. W niektórych krajach przynależność do grupy LGBTI jest karana śmiercią.

Stany Zjednoczone stanowczo sprzeciwiają się stosowaniu kryminalnych sankcji, przemocy i dyskryminacji wobec osób LGBTI w obszarach m.in. takich jak mieszkalnictwo, zatrudnienie i dostęp do usług państwowych. Z wykorzystaniem publicznych i prywatnych kanałów dyplomatycznych podnosimy kwestie naruszania praw człowieka, zapewniamy natychmiastową pomoc osobom w sytuacji zagrożenia oraz wprowadzamy ograniczenia wizowe i sankcje gospodarcze wobec tych, którzy ich prześladują.

W Międzynarodowym Dniu przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii Stany Zjednoczone potwierdzają wsparcie dla ludzi na całym świecie w zakresie godności i równości bez względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, zachowanie i charakterystykę płciową. Prawa człowieka mają charakter powszechny, co oznacza, że osoby LGBTI mają prawo jak wszyscy inni do szacunku, wolności i ochrony.