Wizyta w ambasadzie przedstawicieli Los Angeles World Affairs Council

Zastępca szefa misji B. Bix Aliu z członkami delegacji Los Angeles World Affairs Council z Los Angeles

22 października 2019 r. zastępca szefa misji B. Bix Aliu gościł w ambasadzie delegację z Los Angeles World Affairs Council w celu omówienia relacji polsko-amerykańskich. Delegacja odwiedza duże miasta w Europie Środkowej i Wschodniej, aby lepiej zrozumieć współczesną historię, politykę i zmiany kulturowe w całym regionie. Podczas spotkania, do którego dołączyli radca ds. prasy i kutlury Frank Finver, dyplomata z biura politycznego ambasady Trina Saha i szef biura gospodarczego John Armstrong, zastępca szefa misji Aliu poinformował przedstawicieli Los Angeles World Affairs Council o szerokim spektrum zagadnień związanych ze stosunkami amerykańsko-polskimi. Mówił o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa energetycznego, zwiększonym dwustronnym handlu i inwestycjach oraz o rozwijaniu więzi międzyludzkich. Podkreślił sukces ambasador Mosbacher za niedawną, historyczną nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, zaznaczając, że dzięki niemu relacje Polski i Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej się zacieśnią w nadchodzących miesiącach i latach. Podczas szeroko zakrojonej dyskusji zastępca szefa misji i urzędnicy ambasady odpowiedzieli również na pytania World Affairs Council dotyczące stosunków politycznych, rozwoju gospodarczego, wolności mediów i kwestii związanych z Holokaustem. Ambasada pragnie podziękować Los Angeles World Affairs Council za wizytę i wyrazić uznanie dla organizacji wolontariackiej za jej wieloletnią misję angażowania i informowania amerykańskiej opinii publicznej o znaczeniu stosunków międzynarodowych dla przyszłego bezpieczeństwa i dobrobytu Stanów Zjednoczonych.

Los Angeles World Affairs Council  została założona w 1953 r. jako bezstronna organizacja mająca na celu przybliżenie Amerykanom spraw zagranicznych i ułatwienia im lepszego zrozumienie wydarzeń politycznych i kulturalnych na całym świecie. Zarząd i członkowie pochodzą z kręgów biznesowych, społeczeństwa obywatelskiego i kulturalnego z regionu Los Angeles. Przez lata organizacja gościła ośmiu prezydentów USA i ponad 250 zagranicznych szefów państw i rządów oraz wielu ministrów spraw zagranicznych, prawodawców, dowódców wojskowych, dyrektorów wykonawczych i finansowych.