Oświadczenie sekretarza Tillersona na temat przyjętej ostatnio ustawy w Polsce

6 lutego 2018

OŚWIADCZENIE SEKRETARZA TILLERSONA

Ustawa przyjęta ostatnio w Polsce

Stany Zjednoczone są rozczarowane, że prezydent RP podpisał ustawę, która nakłada sankcje karne za przypisywanie zbrodni nazistowskich państwu polskiemu. Rozumiemy, że ustawa zostanie teraz skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęcie tej ustawy wpływa niekorzystnie na wolność słowa i badania naukowe.

Stany Zjednoczone ponownie chcą wyraźnie podkreślić, że określenia takie jak „polskie obozy śmierci” są bolesne i błędne. Podobne historyczne nieścisłości dotykają Polski, naszego ważnego sojusznika i należy zwalczać je sposobami, które chronią podstawowe wolności. Wierzymy, że otwarta debata, wiedza i edukacja to najlepsza droga do przeciwstawienia się błędnym wypowiedziom.