Ambasador Jones podpisuje List Poparcia, zatytułowany „Razem dla środowiska”

Ambasador Jones i Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID Warszawa

W dniu 21 czerwca Ambasador Jones podpisał List Poparcia, zatytułowany „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji ONZ-owskich środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) we współpracy z UNEP/GRID Warszawa (i ich kampanią Światowego Dnia Ochrony Środowiska „Zielone Wstążka dla Planety”) oraz z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.  Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID Warszawa była obecna podczas uroczystości i rozmawiała z Panem Ambasadorem o celach kampanii. Celem Parnterstwa „Razem dla środowiska” jest stworzenie możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych.