List Otwarty

17 maja 2023

List otwarty ambasadorów Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Kanady, Kostaryki, Liechsteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Meksyku, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii, Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International i Przedstawiciela Rządu Regionu Stołecznego Brukseli, Dyrektora Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, P.O. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji, Dyrektor Regionalnej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Sporządzenie niniejszego listu koordynowała Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce.

Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interpłciowych (LGBTQI+) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami.

W tym celu wyrażamy uznanie dla działań organizatorów marszów równości w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Gryfinie, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Miliczu, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Sanoku, Słubicach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. W tym roku doceniamy również wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie jako integralnej części polskiego społeczeństwa.

Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych również w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans.

Aby to umożliwić, a w szczególności, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Dotyczy to szczególnie obszarów takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTQI+ i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTQI+ oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową.

Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTQI+, mają prawo w pełni z nich korzystać.

Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać.

Podpisano:

J.E. Lloyd Brodrick, Ambasador Australii

J.E. Andreas Stadler, Ambasador Austrii

J.E. Rik Van Droogenbroeck, Ambasador Królestwa Belgii

J.E. Haroldo de Macedo Ribeiro, Ambasador Brazylii

J.E. Aylin Estrella Joo Liem. Ambasador Chile

J.E. Petros Nacouzis, Ambasador Republiki Cypryjskiej

Pan Miroslav Kolatek, Chargé d’affaires Ambasady Republiki Czeskiej

J.E. Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii

J.E. Miko Hajlas, Ambasador Republiki Estońskiej

J.E. Päivi Maarit Laine, Ambasador Finlandii

J.E. Frédéric Billet, Ambasador Francji

J.E. Michael-Efstratios C. Daratzikis, Ambasador Republiki Greckiej

J.E. Ramiro Fernández Bachiller, Ambasador Królestwa Hiszpanii

J.E. Patrick Gerard Haughey, Ambasador Irlandii

J.E. Hannes Heimisson, Ambasador Islandii

J.E. Catherine Godin, Ambasador Kanady

Pan Christian Kandler Rodriguez, Chargé d’affaires Ambasada Kostaryki

J.E. Eduardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej

J.E. Paul Schmit, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga

J.E. Marisa Assunta Farrugia, Ambasador Republiki Malty

J.E. Juan Sandoval Mendiolea, Ambasador Meksyku

J.E. Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów

J.E. Thomas Bagger, Ambasador Niemiec

J.E. Anders Eide, Ambasador Królestwa Norwegii

J.E. Alana Hudson, Ambasador Nowej Zelandii

J.E. Luís Cabaço, Ambasador Portugalii

J.E. Nomvula Josephine Mngomezulu, Ambasador Republiki Południowej Afryki

J.E. Dario Galassi, Ambasador San Marino

J.E. Bojan Pograjc, Ambasador Słowenii

J.E. Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki

J.E. Fabrice Maurice Ernest Filiez, Ambasador Szwajcarii

J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Królestwa Szwecji

J.E. Luis Gómez Urdaneta, Ambador Wenezueli

J.E. Luca Franchetti Pardo, Ambasador Włoch

J.E. Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Pan Matteo Mecacci, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

Pani Marzenna Guz-Vetter, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Pan Witold Naturski, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Pan Kevin J. Allen, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce

Pan Thomas Castrel, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii

Pani Pascale Delcomminette, Administrator Generalny Wallonie-Bruxelles International, Biuro Walonii-Brukseli w Warszawie

Pan Nicolas Neve, Przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Pan Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji

Pani Livia Styp-Rekowska, Szefowa Misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce

Pani Elisabetta Falcetti, Dyrektor Regionalna na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Pan Marcus Heinz, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie