Musical „List z Warszawy” znowu na scenie

©otokultura.org/Piotr Matey

Musical List z Warszawy, którego współautorami są amerykański trębacz, jazzman i kompozytor Gary Guthman oraz polski dramaturg Doman Nowakowski, został ponownie pokazany publiczności 22 i 23 września w Teatrze Palladium w Warszawie. Premiera spektaklu miała miejsce w listopadzie 2019 r.

Wśród obecnych na spektaklu byli James Wolfe, radca ambasady ds. dyplomacji publicznej, Dan Hastings, attaché ds. kultury oraz Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawienia zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, a zrealizowane przez Fundację otokultura.org.

List z Warszawy opowiada pełną emocji historię rodziny amerykańskich Żydów, która w Polsce odkrywa swoje polsko-żydowskie korzenie. Tematem przewodnim musicalu są relacje polsko-żydowskie, uprzedzenia, stereotypy i trudne doświadczenia z przeszłości, które do dziś wpływają na punkty widzenia i relacje międzyludzkie. Przesłanie musicalu: zrozumienie, szacunek i akceptacja innych ma znaczenie uniwersalne i jest tak samo aktualne dzisiaj, jak w mrocznych dniach Holokaustu. List z Warszawy nawiązuje także do Polski jako kraju ludzi odważnych i gościnnych, a także do bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, która przez 500 lat nosiła nazwę Paradiso Judeorum (Żydowski Raj), gdzie Żydzi mogli cieszyć się względną swobodą i własną, niepowtarzalną kulturą.

Ambasada Stanów Zjednoczonych udzieliła swego wsparcia podczas realizacji musicalu w 2019 r. Tego typu projekt kulturalny wpisuje się w światową misję Departamentu Stanu USA, której celem jest promowanie wzajemnego zrozumienia, tolerancji i różnorodności oraz wspieranie konstruktywnego dialogu między osobami o odmiennych spojrzeniach na Holokaust i dzisiejsze stosunki polsko-żydowskie.