75. rocznica sformowania 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Zastępca attaché wojskowego mjr Mark Sturgeon wziął udział w mszy oraz w uroczystości złożenia wieńca pod pomnikiem w Warszawie upamiętniającym 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. Uroczystość odbyła się 25 lutego, w 75. rocznicę sformowania dywyzji w Duns (Szkocja).  Generał Maczek zasłynął tym, że nigdy nie przegrał bitwy.

1 Dywizja Pancerna jest symbolem ogromnego wkładu narodu polskiego w trud drugiej wojny światowej. Dywizja odegrała kluczową rolę w wyzwalaniu przez aliantów Francji i Holandii.  Pomnik upamiętnia żołnierzy dywizji generała Maczka, którzy stracili życie na polach bitew w Polsce, Francji, Belgii, Niemczech i Holandii.