Proklamacja prezydencka nt. Miesiąca Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego

BIAŁY DOM
Biuro Sekretarza Prasowego
30 kwietnia 2018

Miesiąc Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

Podczas Miesiąca Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego pragniemy podkreślić ważny wkład wiary i tradycji żydowskiej w dzieje naszego narodu. Dwieście lat temu, w kwietniu 1818 roku, Mordecai Noah wygłosił słynną mowę przed członkami pierwszej synagogi amerykańskiej, Congregation Shearith Israel, w związku z otwarciem nowego domu modlitwy.  Odnosząc się do żydowskiej historii oraz do wyjątkowych praw i przywilejów przyznanych Żydom amerykańskim, Noah obwieścił, iż „pierwszy raz od osiemnastu stuleci można powiedzieć, że Żyd czuje się równy i uprawniony do takiej samej ochrony; teraz może oddychać swobodnie”.

Amerykanie żydowskiego pochodzenia przyczynili się do ukształtowania siły moralnej naszego narodu.  Angażowali się w życie amerykańskiego społeczeństwa, zachowując przy tym własne historyczne wartości i tradycje.  Umiłowanie sprawiedliwości społecznej i życzliwość wobec obcych są głęboko zakorzenione w wierze, że Bóg stworzył wszystkich ludzi na swój obraz i podobieństwo, wszyscy więc zasługujemy na szacunek i życie w pokoju.  Wiara ta inspirowała Amerykanów żydowskiego pochodzenia do tworzenia wzajemnie wspierających się społeczności jak też do budowy szpitali i instytucji oświatowych, przyczyniających się do postępu amerykańskiego społeczeństwa.  Amerykańscy Żydzi maszerowali w Selmie w imię praw obywatelskich oraz walczyli o wolność swych braci za Żelazną Kurtyną.  Dzięki nim świat stał się lepszy.

Niezliczone zasługi Żydów umocniły nasz naród i przyczyniły się do jego dobrobytu.  Anerykańscy Żydzi służyli i służą naszemu krajowi na różnych szczeblach władzy, od lokalnej po federalną, a służąc w Siłach Zbrojnych USA bronili naszej wolności.  Odcisnęli niezatarte piętno na literaturze, muzyce, kinie i sztuce, ubogacając ducha naszego narodu.  Ich wielowiekowa tradycja dobroczynności zaowocowała powstaniem największych przedsięwzięć filantropijnych i sieci wolontariatu, zapewniających pomoc humanitarną i usługi socjalne potrzebującym zarówno w kraju jak i za granicą jako swoiste „światło wśród narodów”.  Uniwersytety i podobne instytucje w całym kraju z dumą eksponują nagrody Nobla z medycyny, chemii, fizyki i ekonomii, które otrzymali Amerykanie żydowskiego pochodzenia.

W reakcji na przemowę Mordecaia Noaha w 1818 roku Thomas Jefferson napisał, że prawo amerykańskie chroni „ludzi wiary, którzy odczytują prawa człowieka jako przesłanie, że wszyscy jesteśmy równi”.  Społeczność Żydów amerykańskich to jasny przykład tego, że wolność religii i ochrona praw mniejszości przyczyniają się do umacniania narodu.  Za sprawą bogatej kultury i dziedzictwa Żydzi pokonali przeciwności losu i przyczynili się do wielkości Ameryki.  To jeden z wielu powodów, dla których należy im się nasz szacunek, uznanie i wdzięczność.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy władzy udzielonej mi przez konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam maj Miesiącem Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego. Zwracam się do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, by godnie uczcili dziedzictwo i dokonania Amerykanów żydowskiego pochodzenia, podejmując w tym miesiącu stosowne programy, inicjatywy i obchody.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia trzydziestego kwietnia Roku Pańskiego dwa tysiące osiemnastego, w dwieście czterdziestym drugim roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP