Media zaproszone na uroczystość w ramach operacji „Atlantic Resolve”

ŻAGAŃ,  Polska – W czasie uroczystości w dn. 12 lutego br. (początek: godz. 13:30) w Centrum Kultury w Żaganiu nastąpi wymiana jednostek ABCT: 1. Pancerną Brygadową Grupę Bojową 1. Dywizji Kawalerii zastąpi 1. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa 1. Dywizji Piechoty.

Uroczystość oficjalnie zapoczątkowuje czwartą wymianę jednostek ABCT w ramach wsparcia operacji „Atlantic Resolve”.

Uroczystość jest potwierdzeniem, że najnowsza jednostka, znana również pod nazwą „Diabelska Brygada”, jest w pełni zdolna do podjęcia misji po przetransportowaniu czołgów, pojazdów i innego sprzętu z macierzystej jednostki Fort Riley w Kansas do Polski.

Tym samym oddział kończący misję w liczbie ponad 3 tys. żołnierzy powróci teraz do Fort Hood w Teksasie.

Dziennikarze zainteresowani uczestnictwem w uroczystości są proszeni o przesłanie e-maila do mjr. Lloyda Bedforda na adres lloyd.e.bedford2.mil@mail.mil (do 9 lutego, godz. 17:00) z następującymi informacjami:

  1. imię i nazwisko dziennikarza oraz nazwa redakcji
  2. numer telefonu i adres e-mailowy
  3. obywatelstwo

Prosimy mieć na względzie, że uroczystość będzie prowadzona w j. angielskim bez udziału tłumacza.