Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

26 stycznia 2018

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Jutro przypada 73. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, nazistowskiego obozu zagłady w okupowanej przez nazistów Polsce. W takim dniu tym bardziej pamiętamy o systematycznych prześladowaniach i brutalnym wymordowaniu przez nazistów sześciu milionów Żydów. W swych nieludzkich obozach śmierci naziści więzili także i wymordowali miliony Słowian, Romów, gejów, osoby niepełnosprawne, księży i przywódców religijnych oraz tych, którzy odważnie sprzeciwili się brutalnemu reżimowi.

Nasz naród ma wielki dług wobec ocalałych z Holokaustu. Mimo towarzyszącej im traumy przekazują nam swe doświadczenie, siłę, mądrość i wielkość ducha w trosce o większe poszanowanie praw człowieka. Choć są coraz starsi i ich grono powoli maleje, ich relacje pozostaną wśród nas, dając nam siłę do zwalczania nietolerancji, która obejmuje antysemityzm oraz inne przejawy fanatyzmu i dyskryminacji.

Każde pokolenie musi poznać i przyswoić sobie lekcję Holokaustu, by uchronić ludzkość przez powtórzeniem się podobnych okropności. Jak to już powiedziałem: „Wyplenimy uprzedzenia. Będziemy potępiać nienawiść. Będziemy dawać świadectwo i wcielać je w życie”. W tym duchu musimy się zjednoczyć jako narody i ludzie dobrej woli całego świata, by usuwać uprzedzenia i działać na rzecz bardziej sprawiedliwych społeczeństw. Musimy zachowywać czujność i chronić fundamentalne prawa i przyrodzoną godność każdej istoty ludzkiej.

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypominamy, czym była ta czarna plama w historii ludzkości i przyrzekamy uczynić wszystko, by nigdy już się nie powtórzyła.