Miesiąc Historii Kobiet

Biuro sekretarza prasowego

1 marca 2019

Miesiąc Historii Kobiet

– – – – – – –

Proklamacja

Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

Podczas właśnie zainicjowanego Miesiąca Historii Kobiet przywołujemy niezliczone przykłady kobiet, których odwaga i determinacja przyczyniły się do ukształtowania charakteru naszego narodu i wpłynęły pozytywnie na losy świata. Zrównanie szans kobiet w każdym aspekcie codziennego życia to istotna cecha wolnego i dostatniego społeczeństwa. W tym miesiącu oddajemy cześć kobietom, które walczyły o równość i przeciwko zastanemu porządkowi, które dla dobra nas wszystkich zrywały więzy dyskryminacji, stronniczości i niesprawiedliwości. Ich dziedzictwo nadal inspiruje pokolenia kobiet do życia z wiarą we własne siły, do pozytywnego wpływania na własne społeczności i zabiegania o pomyślny byt całego narodu.

Przez wieki naszej historii kobiety poświęcały swe życie walce o równe prawa dla wszystkich Amerykanów. Wyobrażały sobie takie społeczeństwo, w którym kobiety mogą zdobywać pełną edukację, zakładać firmy, służyć w wojsku lub ubiegać się o wybieralne stanowiska. Ich przykład motywuje kolejne pokolenia do dążenia ku doskonałości i mierzenia się z przeciwnościami. Wspominamy amerykańskie kobiety żyjące dawniej i dzisiaj, które zainspirowały obecne pokolenia do obrony swoich przekonań i realizacji marzeń. (Pełny tekst w j. angielskim)