Ambasada USA wspiera młodych liderów z Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Armenii i Gruzji

Attaché kulturalny Dan Hastings przemawia podczas warsztatów FLEXability.

15 listopada attaché kulturalny Dan Hastings przemawiał podczas warsztatów FLEXability, zorganizowanych przez American Councils for International Education, administratorów programu FLEX w Polsce. W warsztatach udział wzięło około 60 nastolatków z Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Armenii i Gruzji, którzy przez trzy dni pobytu w Warszawie zdobywali umiejętności w zakresie cyfrowej narracji. Attaché kulturalny przedstawił prezentację na temat swojego rodzinnego stanu Kalifornia oraz jego wiodącej roli w branży technologicznej.

Podczas spotkania uczestnicy programu nauczyli się nie tylko wykorzystywać nowe technologie do opowiadania swoich historii, ale także dowiedzieli się jak zostać aktywnymi dziennikarzami obywatelskimi. Ponadto zasięgnęli wskazówek o różnych możliwościach edukacyjnych i zawodowych, które czekają na nich, gdy oficjalnie dołączą do sieci absolwentów Departamentu Stanu USA.

Kiedy ambasady Stanów Zjednoczonych pogłębiają swoje relacje z absolwentami FLEX, zachęcają młodych, przyszłych liderów do pozostania zaangażowanymi, jako ambasadorowie kultury Stanów Zjednoczonych, jak i swoich ojczystych krajów. Departament Stanu USA jest zdecydowanym zwolennikiem poprawy i wzmocnienia więzi oraz wzajemnego zrozumienia poprzez wymianę akademicką, zawodową i kulturalną.

Program FLEX kierowany jest do uczniów szkół średnich z Armenii, Azerbejdżanu, Czech, Estonii, Gruzji, Grecji, Węgier, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Mongolii, Czarnogóry, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Ukrainy. Uczestnicy podróżują do USA, gdzie przez rok szkolny uczęszczają do amerykańskiej szkoły średniej, mieszkają z amerykańską rodziną i biorą udział w wydarzeniach lokalnej społeczności.

Program FLEX założony został w 1992 roku, a fundusze zapewniane są przez Departament Stanu. Podstawowym celem programu FLEX jest poprawa wzajemnego zrozumienia oraz rozwój i wzmocnienie długoterminowych relacji między obywatelami Stanów Zjednoczonych a innymi narodami i krajami. Departament Stanu wspiera wymiany uczniów szkół średnich z ponad 50 krajów poprzez program FLEX oraz inne wymiany akademickie. Od początków programu FLEX, w wymianie udział wzięło ponad 26 300 uczniów.