Attaché kulturalny Dan Hastings przemawia podczas warsztatów FLEXability.

Attaché kulturalny Dan Hastings przemawia podczas warsztatów FLEXability.

Attaché kulturalny Dan Hastings przemawia podczas warsztatów FLEXability.