Otwarto National Museum of African American History and Culture w Waszyngtonie

National Museum of African American History and Culture

W dn. 24 września miało miejsce uroczyste otwarcie Museum of African American History and Culture. Nowa placówka wchodząca w skład Smithsonian Institution, która zgromadziła ponad 34 tys. obiektów oraz opracowała 12 wystaw tematycznych i 183 nagrania wideo, opowiada historię Ameryki widzianą oczami Afroamerykanów. Muzeum o powierzchni blisko 37 tys. metrów kwadratowych zajmuje pięć pięter i znajduje się w National Mall, gdzie ma swoje siedziby wiele innych placówek muzealnych Smithsonian Institution, w sąsiedztwie górującego nad okolicą pomnika Waszyngtona.

Inaugurując działalność National Museum of African American History and Culture, prezydent Obama podkreślił rolę placówki w prezentowaniu licznych osiągnięć społeczności afroamerykańskiej i ukazywaniu pełniejszego obrazu Ameryki przez podejmowane niewygodnych prawd w dziejach narodu amerykańskiego i jednoczesne podkreślanie ciągłego rozwoju Ameryki. National Museum of African American History and Culture nie skupia się jedynie na społeczności afroamerykańskiej, ale opowiada historię całej Ameryki, umożliwiając chwilę zadumy nad przeszłością i zarazem wyznaczając kurs dla przyszłych pokoleń – podkreślił prezydent. 

Pełny tekst wystąpienia prezydenta Obamy z okazji otwarcia National Museum of African American History and Culture tutaj.