Oddział piechoty morskiej Ambasady USA otrzymał doroczną nagrodę za rok 2016

12 maja Ambasador Jones poprowadził ceremonię, podczas której pogratulował oddziałowi piechoty morskiej Ambasady USA zdobycia nagrody roku. Wyróżnienie to jest wręczane w uznaniu znakomitych wyników zespołu w kilku obszarach – w tym ogólnej biegłości, sprawności fizycznej, poziomu morale, zaangażowania na rzecz społeczności ambasady oraz działań edukacyjnych podejmowanych poza służbą. Warszawski oddział piechoty morskiej osiągnął ten trwały wysoki poziom poprzez wytyczanie standardów oraz wysoki poziom służby w całej Europie środkowej.