Wspólne Oświadczenie o Zamiarze Współpracy w Obszarze Badań Kosmicznych zawarte między NASA i POLSA

Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz James F. Bridenstine, Administrator National Aeronautics and Space Administration (fot: NASA/Bill Ingalls)

Wspólne Oświadczenie
o Zamiarze Współpracy w Obszarze Badań Kosmicznych
zawarte między
United States National Aeronautics and Space Administration
oraz
Polską Agencją Kosmiczną

 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) i Rzeczpospolita Polska od ponad dekady prowadzą udaną współpracę w zakresie badań kosmosu, która obejmuje między innymi udział kluczowych polskich przyrządów w misjach operujących obecnie na Marsie lądowników Mars Curiosity i Mars InSight. W duchu tej współpracy NASA i Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) wyrażają gotowość do prowadzenia dalszych rozmów technicznych i programowych w celu określenia obszaru dalszych wspólnych działań w zakresie eksploracji kosmosu. Współpraca ta może być prowadzona dwustronnie lub z udziałem Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W związku z planami NASA o powrocie człowieka na Księżyc do roku 2024 w ramach programu Artemis oraz ustanowienia tam trwałej obecności, a następnie prowadzenia załogowych badań na powierzchni Marsa, POLSA wyraża zainteresowanie udziałem w pracach NASA w zakresie robotyki i eksploracji przestrzeni kosmicznej. Odnotowując z zadowoleniem tę gotowość, NASA podkreśla, że program eksploracji zakłada szeroki udział partnerów międzynarodowych oraz partnerów komercyjnych. Inne obszary dalszej potencjalnej współpracy mogą dotyczyć: teledetekcji w przestrzeni kosmicznej, satelitów komunikacyjnych i systemów nawigacji, badań planetarnych, bezpieczeństwa lotów orbitalnych, lądowników, małych satelitów oraz stosownych technologii.

Przedstawiciele NASA i POLSA odbędą spotkania w celu omówienia możliwości współpracy, która może obejmować szeroki wachlarz zagadnień, począwszy od wymiany informacji w zakresie prac badawczo-rozwojowych po wkład w postaci sprzętu. Przyszłe wspólne działania podejmowane w następstwie prowadzonych rozmów będą dokumentowane i wdrażane na podstawie stosownych umów.

Waszyngton, 24 października 2019

 

James F. Bridenstine                                                                                        Michał Szaniawski

Administrator                                                                                                    Prezes

National Aeronautics and Space Administration                                        Polskiej Agencji Kosmicznej