Wojskowa obecność NATO i USA w Polsce

Terminologia dotycząca obecności wojskowej NATO w Polsce 

 

 1. Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód (MNC-NE), Szczecin
  • Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód, dowództwo wojskowe we Wschodniej Europie podlegające Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR); podejmuje różnorodne wspólne operacje wojskowe.
 1. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND-NE), Elbląg
  • Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód koordynuje działania grup bojowych rozmieszczonych w Polsce i krajach bałtyckich w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności.  Główne zadania to koordynowanie szkoleń oraz analiza zagrożeń w regionie. 
 1. Jednostki NATO w Bydgoszczy
  • Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC)
   • JFTC zapewnia wsparcie i ekspertyzę w zakresie ćwiczeń wojsk Sojuszu i krajów partnerskich, prowadzi kursy szkoleniowe i dostarcza stosowną wiedzę różnorodnym kręgom odbiorców.
  • Jednostka Integracji Sił Sojuszu (NFIU)
   • Główne zadanie NFIU to szybkie rozmieszczanie kompotentów Sił Odpowiedzi NATO (NRF) w celu wzmocnienia NATO-wskiej zdolności do szybkiej i adekwatnej odpowiedzi.
  • Sojusznicze Dowództwo ds. Kontrwywiadu (ACCI)
   • ACCI zajmuje się wykrywaniem, zapobieganiem i usuwaniem zagrożeń terrorystycznych oraz działalności szpiegowskiej i wywrotowej skierowanej przeciwko NATO.
 1. Wzmocniona Wysunięta Obecność (eFP), Orzysz
  • Batalion 2. Pułku Kawalerii, stanowiący wkład USA w realizowaną w ramach NATO wzmocnioną Wysuniętą Obecność (eFP), stanowi element odstraszająco-obronnych działań Sojuszu w myśl zasady, że zaatakowanie terytorium NATO lub wtargnięcie na terytorium Sojuszu spotka się z militarną odpowiedzią.
 1. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO (CI COE), Kraków
 • Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO (CI COE) wspiera obsługę kontrwywiadowczą Sojuszu; powstało z inicjatywy Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii i Słowenii.

 Terminologia dotycząca obecności wojskowej USA w Polsce

 

 1. Tarcza przeciwrakietowa w Europie (EPAA), Redzikowo
  • Obiekt wsparcia morskiego (NSF) w Redzikowie to instalacja operacyjna, zapewniająca wsparcie dla lądowego komponentu amerykańskiego morskiego systemu antybalistycznego Aegis Ashore Missile Defense System (AAMDS). Instalacja i należące do niej obiekty są w fazie budowy.
 1. Dowództwo Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT), Żagań
  • W ramach operacji Atlantic Resolve amerykańskie jednostki rozmieszczane rotacyjnie w Europie na okres dziewięciu miesięcy prowadzą ćwiczenia dwustronne, wspólne oraz wielostronne w Bułgarii, Estonii, na Węgrzech, Łotwie i Litwie oraz w Polsce i Rumunii. Dowództwo Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) mieści się w Żaganiu, podległe mu bataliony stacjonują w Skwierzynie, Świętoszowie i Bolesławcu. 
 1. Komponent Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT), Skwierzyna 
 1. Komponent Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT), Świętoszów 
 1. Komponent Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT), Bolesławiec 
 1. Rotacyjny Komponent Logistyczno-Lotniczy, Powidz
  • Brygada Lotnictwa Bojowego (CAB): W ramach operacji Atlantic Resolve amerykańskie jednostki Brygady Lotnictwa Bojowego rozmieszczane rotacyjnie w Europie na okres dziewięciu miesięcy prowadzą ćwiczenia w zakresie transportu medycznego oraz zapewniają wsparcie na potrzeby ćwiczeń i operacji powietrznych w czasie dużych ćwiczeń wielonarodowych w Europie, prowadzonych wspólnie z państwami sojuszniczymi i krajami partnerskimi.
  • Jednostki logistyczne: Bataliony Logistycznego Wsparcia Bojowego (CSSB) zapewniają szybkie przemieszczanie pojazdów oraz wsparcie transportowe dla innych amerykańskich jednostek wojskowych rozmieszczonych w Polsce. 
 1. Wysunięte Dowództwo Dywizyjne USA, Poznań
  • Jako kwatera główna Sił Lądowych USA dla ponad 4 tys. żołnierzy prowadzi dwustronne operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia z udziałem sił sprzymierzonych na terenie Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. 
 1. Komponent nr 1 z 52. Ekspedycyjnej Grupy Operacyjnej, Łask
  • Skrzydło Myśliwskie: Załogi komponentu nr 1 prowadzą szkolenia, utrzymują gotowość bojową i umacniają zdolności operacyjnego działania ze swymi polskimi odpowiednikami. W rotacjach szkoleniowych uczestniczą eskadry wchodzące w skład służby czynnej jak też skrzydła Lotnictwa Gwardii Narodowej; na wyposażeniu załóg są głównie samoloty F-16 i C-130. 
 1. Komponent nr 2 z 52. Ekspedycyjnej Grupy Operacyjnej, Mirosławiec
  • Skrzydło Myśliwskie: Załogi komponentu nr 2, wyposażone w bezzałogowce MQ-9 Reaper, działają na rzecz bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie. Operowanie z wysuniętych stanowisk w Europie wzmacnia zdolności kolektywnej obrony oraz relacje z państwami Sojuszu i krajami partnerskimi.