Oświadczenie sekretarza obrony nt. zakończenia przez Departament Obrony negocjacji w sprawie Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej USA z Polską

3 sierpnia 2020

Stany Zjednoczone i Polska zakończyły negocjacje w sprawie Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA), która bazuje na naszej dotychczasowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i umacnia wieloletnie partnerstwo obronne.

EDCA odzwierciedla wspólną wizję zarysowaną we deklaracjach podpisanych przez prezydentów Donalda J. Trumpa i Andrzeja Dudę w 2019 r. W szczególności zapewnia wymagane ramy prawne, infrastrukturę i sprawiedliwy podział obciążeń, niezbędne do pogłębienia naszej współpracy obronnej.

EDCA umożliwi zwiększoną trwałą rotacyjną obecność liczącego około 1000 osób personelu USA, w tym wysunięte elementy dowództwa V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych i dowództwa dywizji, zapewni zdolności wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze a także infrastrukturę dla wsparcia pancernej brygadowej grupy bojowej i brygady lotnictwa bojowego. Stanowić to będzie dodatkowe wzmocnienie przebywającego już w Polsce personelu USA w liczbie 4500 osób.

W ślad za niedawno ogłoszonymi zmianami w europejskich siłach strategicznych, EDCA umocni siłę odstraszania wobec Rosji oraz wzmocni NATO i naszych sojuszników, a wysunięta obecność USA w Polsce na wschodniej flance NATO poprawi naszą strategiczną i operacyjną elastyczność. Gratulujemy negocjatorom osiągnięcia tego jakże ważnego kamienia milowego dla stosunków polsko-amerykańskich i zbiorowego bezpieczeństwa transatlantyckiego.