Wizy Nieimigracyjne Dla Mieszkańców Białorusi

Z dniem 23 sierpnia 2017 roku zawieszono na terenie całej Rosji obsługę w zakresie udzielania wiz nieimigracyjnych.  Ambasada USA w Moskwie i Konsulat USA w Petersburgu nie będą już przyjmować wniosków wizowych mieszkańców Białorusi. W sprawie ubiegania się o wizy nieimigracyjne mieszkańcy Białorusi mogą umawiać się na spotkania w Ambasadzie USA w Warszawie, Ambasadzie USA w Kijowie oraz Ambasadzie USA w Wilnie.

Więcej informacji dla mieszkańców Białorusi chcących ubiegać się o wizę można znaleźć na stronie Ambasady USA w Mińsku:  https://by.usembassy.gov/visas/