Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego na nową erę

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego na nową erę „Nasz rząd ma przede wszystkim zobowiązanie wobec narodu i obywateli — aby im służyć, wedle ich potrzeb, zapewnić bezpieczeństwo, podtrzymać ich prawa, a także chronić ich wartości.”

Prezydent Donald J. Trump

NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA NOWĄ ERĘ: Niecały rok po objęciu urzędu Prezydent Donald J. Trump ujawnia nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, wyznaczającą Stanom Zjednoczonym pozytywny kierunek strategiczny, który przyniesie odbudowę potęgi Ameryki na świecie w oparciu o wspaniałe mocne strony naszego kraju.

 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2017 roku (Strategia) opiera się na działaniach Prezydenta na przestrzeni ostatnich jedenastu miesięcy zmierzających do przywrócenia szacunku Stanom Zjednoczonym za granicą oraz odnowienia poczucia pewności Amerykanów w kraju.
 •  Strategiczna pewność umożliwia Stanom Zjednoczonym ochronę żywotnych interesów narodowych. Strategia wyszczególnia cztery podstawowe interesy narodowe – następujące „cztery fundamenty”:
I. Obrona ojczyzny, narodu amerykańskiego, amerykańskiego sposobu życia;
II. Zwiększenie dobrobytu w Ameryce;
III. Utrzymanie pokoju poprzez odbudowę potęgi;
IV. Wzmocnienie amerykańskich wpływów.
 • Strategia uwzględnia kluczowe wyzwania i tendencje, które mają wpływ na naszą pozycję w świecie, m.in.:
  • Siły rewizjonistyczne, takie jak Chiny i Rosja, wykorzystujące technologię, propagandę oraz przymus do kształtowania świata przeciwstawnego naszym interesom oraz wartościom;
  • Regionalni dyktatorzy, siejący terror, zagrażający swoim sąsiadom, dążący do broni masowego rażenia;
  • Terroryści-dżihadyści podżegający do nienawiści prowadzącej do przemocy przeciwko niewinnym ludziom w imię haniebnej ideologii, a także transnarodowe organizacje przestępcze, które zalewają nasze społeczności narkotykami i przemocą.
 • Strategia wyraża i rozwija przedstawioną przez Prezydenta koncepcję realizmu z zasadami.
  • Jest realistyczna, ponieważ bierze pod uwagę zasadniczą rolę siły w polityce międzynarodowej, uwzględnia to, że silne i suwerenne państwa stanowią najlepszą nadzieję na pokój na świecie, ponadto jasno definiuje [amerykańskie] interesy narodowe.
  • Jest oparta na zasadach, ponieważ jej fundamentem jest propagowanie amerykańskich wartości, co służy szerzeniu pokoju i dobrobytu na całym świecie.

I. OBRONA OJCZYZNY: Podstawowym obowiązkiem Prezydenta Trumpa jest obrona narodu amerykańskiego, ojczyzny oraz amerykańskiego sposobu życia.

 • Wzmocnimy kontrolę naszych granic i zreformujemy system imigracyjny, aby chronić ojczyznę i przywrócić suwerenność.
 • Największe transnarodowe zagrożenia dla naszej ojczyzny to:
  • Terroryści-dżihadyści z barbarzyńskim okrucieństwem dopuszczający się morderstw, represji i zniewolenia ludzi, a także wirtualne sieci mające na celu wykorzystywanie podatnych na wyzysk populacji oraz inspirowanie spisków i kierowanie nimi.
  • Transnarodowe organizacje przestępcze, rujnujące nasze społeczności przez narkotyki i przemoc, a także osłabiające naszych sojuszników i partnerów poprzez korumpowanie instytucji demokratycznych.
 • Ameryka będzie zwalczała zagrożenia u źródła: będziemy przeciwdziałać zagrożeniom, zanim dotrą one do naszych granic czy zaszkodzą naszemu narodowi.
 • Zdwoimy wysiłki na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej oraz sieci cyfrowych, ponieważ przez nowe technologie i nowych przeciwników powstają nowe słabe punkty.
 • Instalujemy warstwowy system obrony przeciwrakietowej, by chronić Amerykę przed atakami rakietowymi.

II. Zwiększenie dobrobytu w Ameryce: Silna gospodarka chroni amerykański naród, podtrzymuje nasz sposób życia, utrzymuje potęgę Ameryki.

 • Ożywimy amerykańską gospodarkę z korzyścią dla amerykańskich pracowników i firm, co jest konieczne do odbudowy potęgi naszego kraju.
 • Ameryka nie będzie już dłużej tolerowała notorycznych nadużyć handlowych, będzie rozwijała relacje gospodarcze w oparciu o swobodę, uczciwość i wzajemność.
 • Aby odnieść sukces w warunkach konkurencji geopolitycznej XXI wieku, Ameryka musi być liderem w badaniach, technologiach i innowacji. Będziemy chronili swoją innowacyjną bazę w obszarze bezpieczeństwa narodowego przed tymi, którzy kradną naszą własność intelektualną i w nieuczciwy sposób wykorzystują innowacje wolnych społeczeństw.
 • Ameryka będzie korzystała ze swojej dominacji w energetyce, by utrzymać otwartość na rynkach międzynarodowych oraz by korzyści z dywersyfikacji i dostępu do energii służyły bezpieczeństwu gospodarczemu i narodowemu.

III. UTRZYMANIE POKOJU POPRZEZ ODBUDOWĘ POTĘGI: Ameryka wzmocniona i odnowiona zapewni pokój i powstrzyma wrogie działania.

 • Odbudujemy potęgę militarną Ameryki, by zachować jej prymat.
 • Ameryka wykorzysta wszystkie narzędzia będące w dyspozycji państwa w nowej epoce konkurencji strategicznej – dyplomatyczne, informacyjne, wojskowe, jak również ekonomiczne – by chronić nasze interesy.
 • Ameryka wzmocni swoje zdolności na wielu polach – w tym w domenie kosmicznej i cybernetycznej – oraz odbuduje zdolności, które zostały zaniedbane.
 • Sojusznicy i partnerzy Ameryki zwiększają naszą potęgę oraz chronią nasze wspólne interesy. Oczekujemy, że przejmą oni większy zakres odpowiedzialności za zapobieganie wspólnym zagrożeniom.
 • Zadbamy, by Ameryka zachowała przewagę w kluczowych regionach na świecie: w rejonie Indo-Pacyfiku, w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

IV. WZMOCNIENIE AMERYKAŃSKICH WPŁYWÓW: Jako siła na rzecz dobra na przestrzeni całej swojej historii, Ameryka wykorzysta swoje wpływy, by realizować swoje interesy z korzyścią dla ludzkości.

 • Musimy nadal wzmacniać nasze wpływy za granicą, by chronić Amerykanów i przyczynić się do zwiększenia dobrobytu.
 • Wysiłki dyplomatyczne i rozwojowe Ameryki na wszystkich polach będą poddane konkurencji, by osiągać lepsze wyniki na wszystkich polach – bilateralnym, multilateralnym oraz w domenie informacyjnej – by chronić nasze interesy, znajdować nowe możliwości ekonomiczne dla Amerykanów, jak również rzucać wyzwanie naszym konkurentom.
 • Ameryka będzie dążyła do nawiązywania partnerskich stosunków z krajami wyznającymi podobne wartości, by promować gospodarkę wolnorynkową, wzrost sektora prywatnego, stabilność polityczną oraz pokój.
 • Obstajemy przy naszych wartościach – w tym przy poszanowaniu rządów prawa oraz praw indywidualnych – które promują silne, stabilne, dostatnie oraz suwerenne kraje.
 • Motto naszej polityki zagranicznej „Ameryka na pierwszym miejscu” zakłada zapewnienie wpływów Ameryki na świecie jako pozytywnej siły, która może pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych dla zaprowadzenia pokoju, dostatku, jak również harmonijnego rozwoju społeczeństw.