Prezydent Barack Obama oraz kanclerz Angela Merkel na wspólnej konferencji prasowej

Prezydent Barack Obama oraz kanclerz Angela Merkel

17 listopada 2016

Sojusz z partnerami w NATO pozostaje kamieniem węgielnym amerykańskiej polityki zagranicznej od 70 lat – tak w dobrych, jak i w złych chwilach i pod rządami prezydentów z obu partii – Stany Zdjednoczone bowiem są żywotnie zainteresowane tym, by Europa była stabilna i bezpieczna.  Angela i ja działamy na rzecz realizacji tej przewodniej zasady – i to właśnie stanowiło zasadniczą treść naszych dzisiejszych rozmów.

Mówiliśmy o tym, jakie działania podejmować, by utrzymać konkurencyjność naszych krajów oraz tworzyć nowe stanowiska pracy i możliwości po obu stronach Atlantyku. Negocjacje dotyczące umów takich jak T-TIP stanowią duże wyzwanie, a w chwili gdy globalizacja i płynące z niej korzyści dla konkretnych osób są powodem niepokoju, negocjacje te należy kontynuować i należy utrzymywać kanały komunikacji.  Ostatecznie bowiem historia ostatnich dziesięcioleci dowodzi, że rynki i handel mogą tworzyć dobrobyt we wszystkich naszych krajach; to sytuacja, w której nie ma przegranych, a wszyscy mogą zyskać.

W czasie gdy projekt europejski stoi w obliczu wyzwań, jest szczególnie ważne, by ukazywać korzyści z integracji gospodarczej, kontynuując inwestycje w potencjał ludzki i działając na rzecz zmniejszania nierówności tak w poszczególnych krajach, jak i ponad ich granicami. (…).

Jeśli chodzi o Rosję, mój zasadniczy stosunek do tego kraju nie uległ zmianie od chwili objęcia urzędu. Rosja jest ważnym krajem. Jest militarnym supermocarstwem.  Ma wpływy w regionie i na całym świecie. Jeśli chcemy rozwiązywać wielkie światowe problemy, w naszym interesie jest pozyskanie Rosji do współpracy w tym zakresie. (…).

Poszukiwałem więc zawsze konstruktywnego dialogu z Rosją, jednocześnie jednak byłem realistą i dostrzegałem istotne różnice między naszym widzeniem świata a postrzeganiem świata przez Rosję.

Wartości, o jakich rozmawialiśmy: demokracja, swoboda wypowiedzi, normy międzynarodowe,  praworządność, poszanowanie prawa innych krajów do określania własnej przyszłości oraz zachowania suwerenności i integralności terytorialnej – to nie jest coś, co możemy odłożyć na bok.

W kwestiach takich jak Ukraina czy Syria dzielą nas istotne różnice.  Mam nadzieję, że prezydent elekt obejmując urząd zajmie podobnie konstruktywne stanowisko, określając obszary, gdzie nasze wartości i interesy są zbieżne i możemy z Rosją współpracować; zarazem jednak mam nadzieję, że prezydent elekt będzie gotów stawić Rosji czoło wszędzie tam, gdzie kraj ten odchodzi od naszych wartości i norm międzynarodowych. (…).